Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim Zásady používání souborů cookie. PŘIJMOUT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Vržený stín","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pixelizace","historyFringe":"Lemovat","historyDehaze":"Odstranit závoj","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt Bloom","historyVignette":"Vinětace","historyGrain":"Zrnitost","historyDenoise":"Odstranit šum","historySmooth":"Vyhladit","historyGaussian":"Gaussovské rozostření","historyBlur":"Rozostřit","historyClarity":"Čirost","historySharpen":"Zostřit","historyInvert":"Invertovat","historyDesaturate":"Desaturace","historyPosterize":"Posterizace","historyThreshold":"Práh","historyWhite":"Bílá","historyBlack":"Černá","historyLevels":"Úrovně","historyCurves":"Křivky","historyExposure":"Expozice","historyLookup":"Barevné vyhledávání","historyBalance":"Vyvážení barev","historyVibrance":"Živost","historyHueSaturation":"Odstín & sytost","historyTemperatureTint":"Teplota & nádech","historyBrightnessContrast":"Jas & kontrast","historyAuto":"Automatické nastavení","historyStroke":"Vytáhnout","historySelectionInvert":"Invertovat výběr","historySelectionPixels":"Vybrat pixely","historySelectionAll":"Vybrat vše","historySelectionMove":"Přesunout výběr","historyDeselect":"Zrušit výběr","historyRotate":"Otáčet","historyFlip":"Převrátit","historyOrder":"Pořadí vrstev","historyMerge":"Sloučit vrstvy","historyMaskInvert":"Invertovat masku ","historyMask":"Maska","historyCanvasResize":"Změnit velikost plátna","historyImageResize":"Změnit velikost obrázku","historyBackground":"Pozadí","historyStraighten":"Narovnat","historyEraser":"Guma","historyPen":"Pero","historyTemper":"Houba","historyToning":"Tónování","historyDetail":"Detail","historyCrop":"Oříznout","historyClone":"Klonovat","historyDraw":"Kreslit","historyMarquee":"Výběr","historyLasso":"Laso","historyWand":"Hůlka","historyTextChange":"Změna textu","historyTextSettings":"Nastavení textu","historyLiquify":"Zkapalnit","historyHealInfill":"Opravná výplň","historyHealPatch":"Opravná záplata","historyFill":"Vyplnit","historyLayerLocked":"Vrstva odemčena/uzamčena","historyGradient":"Přechod","historyShape":"Tvar","historyDistort":"Deformace","historyArrange":"Uspořádat","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Přizpůsobit","historyEffect":"Efekt","historyText":"Text","historyTextBackground":"Pozadí","historyTextOutline":"Obrys","historyTextShadow":"Stín","historyTextItalic":"Kurzíva","historyTextBold":"Tučně","historyTextUppercase":"Velká písmena","historyTextAlign":"Zarovnání","historyTextFont":"Písmo","historyTextSize":"Velikost","historyLayerName":"Název vrstvy","historyLayerVisible":"Viditelnost","historyLayerBlendMode":"Režim prolnutí","historyLayerOpacity":"Průhlednost ","historyClear":"Vymazat","historyDeletetext":"Smazat text","historyDuplicatetext":"Duplikovat text","historyPastetext":"Vložit text","historyAddtext":"Přidat text","historyDeleteelement":"Smazat prvek","historyDuplicateelement":"Duplikovat prvek","historyAddelement":"Přidat prvek","layerFlattenImage":"Zploštit obrázek","layerMergeVisible":"Sloučit viditelné","layerMergeDown":"Sloučit dolů","blendModeLuminosity":"Zářivost","blendModeColor":"Barva","blendModeSaturation":"Sytost","blendModeHue":"Odstín","blendModeExclusion":"Vyloučit","blendModeDifference":"Rozdíl","blendModeSoftLight":"Měkké světlo","blendModeHardLight":"Tvrdé světlo","blendModeColorBurn":"Ztmavit barvy","blendModeColorDodge":"Zesvětlit barvy","blendModeLighten":"Zesvětlit","blendModeDarken":"Ztmavit","blendModeOverlay":"Překrýt","blendModeScreen":"Závoj","blendModeMultiply":"Násobit","blendModeNone":"Žádný","viewOBarDel":"Smazat vrstvu (DEL)","viewOBarDup":"Duplikovat vrstvu","viewOBarLightUI":"Světlý režim UI","viewOBarSnap":"Přichytit k vodítkům","viewOBarShowGu":"Zobrazit vodítka","viewOBarSet":"Nastavení","viewOBarZoomOut":"Oddálit","viewOBarZoomIn":"Přiblížit","viewOBarMD":"Posunout dolů","viewOBarMU":"Posunout nahoru","viewOBarZ3X":"3× zoom (Ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Skutečná velikost (Ctrl+1)","viewOBarFill":"Na celou obrazovku (Ctrl+2)","viewOBarFit":"Přizpůsobit obrazovce (Ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigovat","layerSettings":"Nastavení vrstvy","hasCutout":"Má masku","documentActions":"Akce dokumentu","historyDuplicate":"Duplikovat","historyUnpin":"Odebrat","historyPin":"Připíchnout","historyDelete":"Smazat","historyClearConfirm":"Chcete opravdu vymazat historii?","sizeFacebookProfile":"Profilový obrázek na Facebooku","sizeFacebookCover":"Úvodní obrázek na Facebooku","sizeInstagramStory":"Příběh na Instagramu","sizeInstagram":"Instragram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web malý","pinnedProjects":"Uložené projekty","clearHistory":"Smazat historii","noHistory":"Ve vaší historii nejsou žádné obrázky. ","backToEditor":"Zpět do editoru","addCurrent":"Přidat stávající","stockSearch":"Stock vyhledávání","createNew":"Vytvořit nový","history":"Historie","dropFile":"Přetažením otevřít soubor","openExamples":"Můžete také začít upravovat kterýkoli z našich obrázků níže.","openDragClip":"Soubor můžete také načíst tím, že jej přetáhnete anebo vložíte ze schránky.","loadURL":"Načíst URL","openImage":"Otevřít obrázek","sinceNow":"Právě teď","sinceMinutes":"Před %d minutami","sinceMinute":"Před minutou","sinceHours":"Před %d hodinami","sinceHour":"Před hodinou","sinceDays":"Před %d dny","sinceDay":"Včera","shadows":"Stíny","contrast":"Kontrast","brightness":"Jas","tint":"Nádech","temperature":"Teplota","saturation":"Sytost","vibrance":"Živost","sharpen":"Zostřit","layerCreated":"Vrstva byla vytvořena","noCutout":"Bez masky","straighten":"Narovnat","invert":"Invertovat","dialogAiCutoutTitle":" AI maska","dialogSaveCalculate":"…počítám","dialogSaveImageHeight":"Výška obrázku","dialogSaveImageWidth":"Šířka obrázku","dialogSaveHigh":"Vysoká","dialogSaveMed":"Střední","dialogSaveLow":"Nízká","dialogSaveFileType":"Typ souboru","dialogSaveName":"Název souboru","dialogSaveTitle":"Uložit obrázek","dialogResizeCropWarning":"Pokud bude změněna velikost plátna, jakýkoliv aktivní nástroj pro oříznutí bude resetován. Jestliže je nová velikost plátna menší, může dojít k oříznutí vrstev.","dialogResizeAnchor":"Kotevní bod","dialogResizeRelative":"Relativní změna","dialogResizeApplyAll":"Pokud provedete změny, budou všechny vrstvy upraveny.","dialogResizeContrain":"Omezit proporce","dialogResizeCanvasTitle":"Změnit velikost plátna","dialogResizeImageTitle":"Změnit velikost obrázku","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatické otočení podle exif","dialogPreResizeInfo2":", před zahájením úprav změňte velikost, abyste ušetřili paměť a minimalizovali zpoždění.","dialogPreResizeInfo1":"Obrázek, který jste vybral, je příliš velký","dialogPreResizeTitle":"Přednastavení velikosti obrázku","dialogOpenURLHeadline":"URL obrázku","dialogOpenURLTitle":"Otevřít URL obrázku","dialogLoadError":"Během nahrávání obrázku se něco pokazilo … zkuste to prosím o něco později znovu …","dialogLoadLoadingFrom":"Nahráno % z % …","dialogLoadPrepare":"připravuje se …","dialogLoadTitle":"Načítá se","dialogChoiceHeadline":"Přejete si přidat obrázek jako další vrstvu ve stávajícím dokumentu, nebo si přejete vytvořit nový dokument?","dialogChoiceTitle":"Otevřít obrázek","dialogAddLayerHL":"Vyberte typ vrstvy, který chcete přidat","dialogAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","offsetY":"Odsazení y","offsetX":"Odsazení x","maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat","fill":"Vyplnit","fit":"Přizpůsobit","canvas":"Plátno","tolerance":"Tolerance","reset":"Resetovat","density":"Hustota","strength":"Síla","download":"Stáhnout","advanced":"Pokročilé","left":"Vlevo","top":"Top","hidden":"Skryté","visible":"Viditelné","layers":"Vrstvy","layer":"Vrstva","shape":"Tvar","color":"Barva","erase":"Vymazat","back":"Zpět","blur":"Rozostření","paint":"Malba","brush":"Štětec","aspect":"Aspekt","tool":"Nástroj","angle":"Úhel","drawing":"Kresba","empty":"Prázdné","draw":"Kreslit","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalita","spikes":"Hroty","source":"Zdroj","step":"Krok","feather":"Prolnout okraje","opacity":"Neprůhlendost","image":"Obrázek","transparency":"Průhlednost","softness":"Jemnost","size":"Velikost","loading":"Nahrávání","load":"Nahrát","open":"Otevřít","save":"Uložit","loadMore":"Nahrát více","search":"Vyhledat","template":"Šablona","create":"Vytvořit","background":"Pozadí","max":"Max","blendMode":"Režim prolnutí","original":"Původní","close":"Zavřít","cancel":"Zrušit","ok":"OK","amount":"Množství","apply":"Použít","height":"Výška","width":"Šířka","untitled":"Bez jména","name":"Jméno","frequency":"Frekvence","locked":"Zamčeno","historyCut":"Vyříznout","historyTransform":"Transformovat","historyReplace":"Nahradit barvu","historyOpen":"Otevřít","toolKB":"Klávesová zkratka","toolArrange":"Rozmístit","toolArrangeDesc":"Přesouvejte, přetvářejte a měňte nastavení vrstev.","toolMarquee":"Zvolit výběr","toolMarqueeDesc":"Vytvářejte výběry pomocí nástroje pro výběr čtverců a kruhů.","toolLasso":"Zvolit laso","toolLassoDesc":"Použijte ruku, polygon, bezier nebo magnetické laso.","toolWand":"Zvolit hůlku","toolWandDesc":"Použijte kouzelnou hůlku a vyberte oblasti s podobnými barvami.","toolCrop":"Ořez","toolCropDesc":"Upravte, uřízněte a narovnejte plátno bez nebo se zachováním poměru stran.","toolCutout":"Výřez/Maskování","toolCutoutDesc":"Maskujte oblasti a/nebo odstraňte pozadí, vystřihněte objekty nebo ořízněte/upravte jednotlivé vrstvy.","toolLiquify":"Zkapalnění","toolLiquifyDesc":"Rozšiřte, zmenšete a posuňte části obrázku. Využijte zkapalnění pro jemné úpravy portrétů i jiných obrázků.","toolHeal":"Vyléčit","toolHealDesc":"Odstraňte skvrny, nežádoucí předměty, kazy a vyčistěte obrázky.","toolClone":"Klonování","toolCloneDesc":"Kreslete a kopírujte z jiných částí snímku.","toolDetail":"Rozostření / zaostření / rozpití","toolDetailDesc":"Chcete-li zaostřit, rozostřit nebo rozmazat detaily, kreslete přes části snímku.","toolToning":"Zesvětlení/Ztmavení","toolToningDesc":"Zesvětlete nebo ztmavte části snímku.","toolTemper":"Houba/Barva","toolTemperDesc":"Štětec pro vibrace, sytost a teplotu v částech obrázku pro zvýraznění nebo redukci barevnosti.","toolPen":"Pero","toolPenDesc":"Použijte pro kreslení různé typy kreativních per.","toolDraw":"Kreslení","toolDrawDesc":"Kreslete a čmárejte s různými štětci a barvami.","toolEraser":"Guma","toolEraserDesc":"Vymažte části obrázku pomocí štětce a pro dosažení jemnějších výsledků použijte ořezový nástroj.","toolFill":"Výplň","toolFillDesc":"Vyplňte celé oblasti snímku jednou barvou.","toolGradient":"Přechod barev","toolGradientDesc":"Vytvářejte směsi různých barev a s různou průhledností.","toolReplace":"Nahrazení barvy","toolReplaceDesc":"Vyměňte v části snímku jednu barvu za jinou jejím překreslením.","toolShape":"Tvar","toolShapeDesc":"Nakreslete různé pixely nebo vektorové tvary, jako jsou čtverce, kruhy, čáry a další.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Přidejte novou textovou vrstvu nebo použijte některou z našich textových šablon.","toolPicker":"Výběr barev","toolPickerDesc":"Vyberte barvu z obrázku a použijte ji spolu s ostatními nástroji.","toolZoom":"Přiblížení","toolZoomDesc":"Přibližte nebo oddalte fotografii a zaměřte se na konkrétní části.","toolHand":"Ruka / Pánev","toolHandDesc":"Přesuňte zobrazenou oblast, když je snímek přiblížený. Podržte mezerník v libovolném nástroji.","colorSwitch":"přepínání barev (X)","titleFile":"Soubor","titleEdit":"Upravit","titleImage":"Snímek","titleLayer":"Vrstva","titleSelect":"Vybrat","titleAdjustment":"Přizpůsobení","titleFilter":"Filtr","titleView":"Zobrazit","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nový obrázek","titleOpenImage":"Otevřít obrázek","titleOpenURL":"Otevřít URL obrázku","titleStockSearch":"Vyhledat v databázi","titleSave":"Uložit","titlePrint":"Tisk","titleClose":"Zavřít","titleUndo":"Zpět","titleRedo":"Vpřed","titleCut":"Vyjmout","titleCopy":"Kopírovat","titleClear":"Vymazat","titlePaste":"Vložit","titleFreeTransform":"Libovolné trasformace","titleFreeDistort":"Libovolné deformace","titleTransform":"Transformace","titleRotateLeft":"Otočit vlevo / proti směru ručíček","titleRotateRight":"Otočit vpravo / po směru ručíček","titleFlipHorizontal":"Otočit vodorovně","titleFlipVertical":"Otočit svisle","titleStroke":"Vytáhnout","titleFill":"Vyplnit","titleImageSize":"Velikost obrázku","titleCanvasSize":"Velikost plátna","titleImageRotation":"Otáčení obrázku","titleCrop":"Oříznout","titleTrim":"Upravit","titleNewLayer":"Nová vrstva","titleDuplicateLayer":"Duplikovat vrstvu","titleImageLayer":"Přidat snímek jako vrstvu","titleElementLayer":"Přidat vrstvu prvku","titleURLLayer":"Přidat URL jako vrstvu","titleDeleteLayer":"Smazat vrstvu","titleRasterizeLayer":"Rastrovat vrstvu","titleLayerUp":"Posunout dopředu / nahoru","titleLayerDown":"Posunout dozadu / dolů","titleLayerAutoMask":"Automatická maska AI","titleSelectAll":"Vybrat vše","titleSelectPixels":"Vybrat pixely","titleSelectDeselect":"Odznačit","titleSelectInvert":"Obrátit výběr","titleAutoAdjust":"Automatické přizpůsobení","titleBrightnessContrast":"Jas & kontrast","titleTemperatureTint":"Teplota & nádech","titleHueSaturation":"Odstín & sytost","titleVibrance":"Živý","titleColorBalance":"Vyvážení barev","titleColorLookup":"Vyhledávání barev","titleExposure":"Expozice","titleCurves":"Křivky","titleLevels":"Úrovně","titleThreshold":"Práh","titlePosterize":"Posterizace","titleDesaturate":"Odbarvit","titleInvert":"Invertovat","titleEffectLibrary":"Knihovna efektů","titleSharpen":"Zostřit","titleClarity":"Jasnost","titleBlur":"Rozostřit","titleGaussianBlur":"Gaussovské rozostření","titleSmooth":"Vyhladit","titleGrain":"Zrnítost","titleNoise":"Přidat šum","titleDenoise":"Odstranit šum","titleVignette":"Viněta","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Vnitřní záře","titleOuterGlow":"Vnější záře","titleOutline":"Obrys","titleInnerShadow":"Vnitřní stín","titleDropShadow":"Vrhat stín","titleFringe":"Lemování","titlePixelate":"Pixelizace","titleMosaic":"Mozaika","titleHalftone":"Polotón","titleStrokeOutline":"Vytáhnout/Obrys","titleZoomIn":"Přiblížit","titleZoomOut":"Oddálit","titleFitScreen":"Přizpůsobit na obrazovku","titleFillScreen":"Vyplnit obrazovku ","titleToggleFullScreen":"Přepnout na celou obrazovku","titleToggleLightDarkMode":"Přepnout světlý/tmavý režim","titleKeyboardShortcuts":"Klávesová zkratka","titleColorPicker":"Výběr barvy","titleAddElement":"Přidat prvek","titleToolSettings":"Nastavení nástrojů","titleAlignCase":"Zarovnání a rozmístění","add":"Přidat","smudge":"Rozpití","target":"Terč","removeStop":"Odstranit zarážku","compare":"Porovnat (Podržet)","paste":"Vložit","noPaste":"Nic k vložení","emptyPaste":"Prázdný! Zkuste ctrl+v!","emptyPasteGlobal":"Nic k vložení","overlay":"Překrýt","sticker":"Nálepka","premium":"Premium","red":"Červený","green":"Zelený","blue":"Modrý","range":"Rozsah","midtones":"Střední tóny","highlights":"Zdůraznění","preserveLuminosity":"Zachovat svítivost","radius":"Poloměr","threshold":"Práh","colorize":"Zbarvení","lineSpace":"Řádkování","letterSpace":"Mezera mezi písmeny","addText":"Přidat text","alignLeft":"Zarovnat nalevo","alignCenter":"Zarovnat na střed","alignRight":"Zarovnat napravo","uppercase":"Velká písmena","bold":"Tučně","italic":"Kurzíva","full":"Plný","line":"Řádek","word":"Slovo","outline":"Obrys","shadow":"Stín","fixed":"Fixní","free":"Volný","polygon":"Mnohoúhelník","magnetic":"Magnetický","rotateLeft":"Otočit doleva","rotateRight":"Otočit doprava","flipVertical":"Převrátit svisle","flipHorizontal":"Převrátit vodorovně","duplicate":"Duplikovat","delete":"Zrušit (DEL)","transform":"Transformace","distort":"Deformace","rasterize":"Rastrovat","edit":"Upravit","settings":"Nastavení","styles":"Styly","addNew":"Přidat nový","unlock":"Odemknout","aligned":"Zarovnáno","mode":"Režim","method":"Metoda","variant":"Varianta","restore":"Obnovit","ratio":"Proporce","extract":"Výtažek","constraint":"Omezení","contiguous":"Pokračující","aiAuto":"Auto AI","hintRemoved":"Nápověda byla odstraněna","addToCutout":"Přidat k masce","removeFromCutout":"Odebrat z masky","hardTip":"Tvrdý hrot","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Prolnutí","stroke":"Záběr","type":"Typ","radial":"Radiální","linear":"Lineární","patch":"Záplata","infill":"Výplň","push":"Tlačit","enlarge":"Zvětšit","shrink":"Zmenšit","swirlRight":"Zatočit doprava","swirlLeft":"Zatočit doleva","rectangle":"Obdélník","roundedRect":"Zaoblený obdélník","ellipse":"Elipsa","circle":"Kruh","triangle":"Trojúhelník","star":"Hvězda","heart":"Srdce","plus":"Plus","minus":"Mínus","lighten":"Zesvětlit","darken":"Ztmavit","main":"Hlavní","alter":"Změna","increase":"Zvětšení","decrease":"Zmenšení","logInNow":"Přihlásit se nyní","preserveTransparency":"Zachovat transparentnost","neverAskMeAgain":"Už se mě na to znovu neptejte","autoSelectLayer":"Automatický výběr vrstev","alwaysShowTransform":"Vždy ukázat změnu","showGuides":"Zobrazit vodicí linky","snapToGuides":"Přichytit k vodicím linkám","loremIpsum":"Lorem ipsum \"váš text sem\"","selectSource":"Vybrat zdroj","newSelection":"Nový výběr","addToSelection":"Přidat do výběru (shift)","removeFromSelection":"Odebrat z výběru (ctrl)","highQualityPreview":"Náhled ve vysoké kvalitě","sampleAllLayers":"Vzorek všech vrstev","elementPremiumDesc":"Toto je prémiový prvek!","addCurvesControlDesc":"Dvojklikem přidejte nebo odeberte kontrolní bod","viewArrangeActiveSelection":"Aktivní výběr, nelze změnit text, tvar nebo vrstvu prvku nebo skupinu.","viewArrangeLayerLocked":"Vrstva je zamčená, pro změnu ji odemkněte.","viewArrangeNoLayer":"Žádná vrstva (nebo prázdná vrstva), vrstvu vyberte v nabídce po pravé straně.","viewCloneNoLayer":"Klonování funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewCloneSourceTooltip":"Vyberte zdroj nebo barvu (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Vyberte vrstvu obrázku nebo rastrujte text / prvek, pro který chcete masku vytvořit.","viewCutoutShape":"Tvar masky","viewCutoutMagic":"Kouzelná maska","viewCutoutDraw":"Nakreslit masku","viewCutoutLasso":"Laso maska","viewDetailNoLayer":"Rozostření / zaostření a rozmazání funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách), vyberte jinou vrstvu.","viewDrawNoLayer":"Vyberte obrázkovou vrstvu v seznamu nebo přidejte novou prázdnou vrstvu","viewEraserNoLayer":"Můžete pouze vymazat z obrázkové vrstvy, vyberte jinou vrstvu.","viewFillNoLayer":"Výplň funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewGradientNoLayer":"Přechod funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewHandDesc":"Kliknutím a tažením přesunete výřez.","viewHealNoLayer":"Oprava funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewLiquifyNoLayer":"Zkapalnění funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewShapeNoLayer":"[Vyberte nebo vytvořte vrstvu snímku v seznamu vrstev nebo vyberte režim návrhu.","viewPenNoLayer":"Pero funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewToningNoLayer":"Tónování funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách), vyberte jinou vrstvu.","viewTemperNoLayer":"Temperování funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewReplaceNoLayer":"Vyberte obrázkovou vrstvu v seznamu vrstev nebo přidejte novou vrstvu.","viewReplaceMatchLight":"Přizpůsobit cílovou světlost.","viewPickerShades":"Odstíny","viewPickerTriadic":"Triadický","viewPickerTetradic":"Tetradický","viewPickerAnalogous":"Analogický","viewPickerComplement":"Dokončení","viewPenPlain":"Prostý","viewPenSketchy":"Načrtnutý","viewPenParallel":"Souběžný","viewPenTrail":"Cesta","viewPenShaded":"Zastíněný","viewPenFurry":"Kožešina","viewPenCrayon":"Pastelka","viewPenInk":"Inkoust","viewCropPreset":"Předvolba","viewCropNone":"Žádný","viewCropFixed":"Pevný poměr stran","viewCrop1x1":"1:1 (čtverec)","viewCrop4x3":"4:3 (obrazovka)","viewCrop16x9":"16:9 (širokoúhlý)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (kinoformát)","viewCrop32x9":"32:9 (ultraširokoúhlý)","viewCropOutput":"Výstupní velikost","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"Facebook úvodní obrázek","viewCropFBPost":"Facebook příspěvek","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropInstaProfile":"Instagram profil","viewCropInstaPost":"Instagram příspěvek","viewCropInstaStory":"Instagram příběh","viewCropTwitProfile":"Twiiter profil","viewCropTwitHeader":"Twitter záhlaví","viewCropTwitImage":"Twitter obrázek","viewCropTwitCard":"Twitter karta","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube náhled","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web malý 1280x800","viewCropWebCommon":"Web běžný 1366x768","viewCropWebMedium":"Web střední 1440x900","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Papír A4","viewCropPaperA5":"Papír A5","viewCropPaperA6":"Papír A6","viewCropPaperLet":"Papírový dopis","historyHalftone":"Půltón","historyNoise":"Šum","historyInnerGlow":"Vnitřní záře","historyOuterGlow":"Vnější záře","titleHighlightsShadows":"Světla & stíny","copy":"Kopie","hue":"Odstín","lightness":"Světlost","duplicated":"Zdvojení","deleted":"Zrušení","noMerger":"Žádné sloučení","layersMerged":"Vrstvy sloučeny","imageFlattend":"Zploštění obrázku","noRasterization":"Žádná Text / Prvek","layerRasterized":"Rastrovaná vrstva","selectionEmpty":"Nic ve výběru","noLayerSelected":"Nevybraná žádná vrstva","notAImageLayer":"Žádná obrázková vrstva","historyHighlightsShadows":"Světla & stíny","photoEditorHome":"Domácí Pixlr foto editor ","xForExpress":"Pixlr X pro rychlost","eForEditor":"Pixlr E pro úpravu","pricingPlan":"Cenový plán","hiUser":"Ahoj","logout":"Odhlášení","login":"Přihlášení","loginEditor":"Přihlášení do foto editoru","mySubscription":"Moje předplatné","eTitle":"Photo Editor: Pixlr E - bezplatný nástroj pro úpravu obrázků","eMetaDesc":"Hledáte-li pokročilé možnosti úpravy fotografií přímo v prohlížeči, Pixlr E je editor fotografií nové generace! Není nutná instalace ani registrace. Používejte zdarma na stolních počítačích, tabletech a telefonech.","eMetaSiteName":"Editor fotografií: Pixlr.com - online editor obrázků zdarma","strokeOutlineOnly":"Pouze obrys","titlePreferences":"Preference","titleEditText":"Upravit text","titleSelectSave":"Uložit výběr","titleSelectRestore":"Obnovit výběr","titleDetails":"Podrobnosti","titleZoomBlur":"Přiblížit rozostření","titleSelectConvert":"Převést na masku","titleLayerAddMask":"Přidat masku","titleLayerApplyMask":"Použít masku","titleLayerDeleteMask":"Odstranit masku","titleLayerResetMask":"Resetovat masku","titleLayerInvertMask":"Invertovat masku","titleLayerMoreMask":"Více masky","titleLayerExtractMask":"Extrahovat masku jako vrstvu","titleLayerConvertMask":"Převést masku do výběru","clear":"Vymazat","punchout":"Preferovat","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska byla aplikována","selectionSaved":"Výběr byl uložen","viewArrangeSelection":"Aktivní výběr, tažením přesuňte / vyjměte vybranou oblast.","viewCutoutGradient":"Přechodová maska","viewOBarAskPrerezise":"Požádejte o změnu velikosti snímku","viewOBarAskLayertype":"Zeptejte se jaký typ vrstvy přidat","historySelectionRestore":"Obnovit výběr","historySelectionCut":"Vyjmout s výběrem","historySelectionCopy":"Zkopírovat s výběrem","historyZoom":"Přiblížit rozostření","historyConvertMaskToSelection":"Převést do výběru","historyConvertSelectionToMask":"Převést do masky","historyApplyMask":"Aplikovat masku","border":"Okraj","continue":"Pokračovat","titleBrowseElements":"Vyhledat prvky","unlocked":"Nezamknuté","viewOBarLockUnlockLayer":"Zamknout / odemknout pozici vrstvy","viewOBarShowHideLayer":"Zobrazit / skrýt vrstvu","titleBevel":"Zkosení","elevation":"Vyvýšení","depth":"Hloubka","dialogBevelHighColor":"Zvýraznit barvu","dialogBevelShadowColor":"Barva stínu","dialogBevelHighOpacity":"Zvýraznit neprůhlednost","dialogBevelShadowOpacity":"Neprůhlednost stínu","historyBevel":"Zkosení","viewOBarScollZoom":"Pro přiblížení použijte rolovací kolečko","stockByPixlr":"Stock od Pixlr","titleSobel":"Najít okraje","titleScanlines":"Čtecí linky","newSize":"Nová velikost","vertical":"Vertikální","sizeWeb":"Web","historySobel":"Najít okraje","historyScanlines":"Čtecí linky","error":"Chyba","genericError":"Něco se pokazilo, zkuste to prosím později.","offline":"Offline","genericOffline":"Nejste online, zkontrolujte připojení k internetu a zkuste to znovu.","rememberMe":"Zapamatovat si mě","forgotPass":"Zapomenuté heslo?","notMember":"Nejste členem?","signUpNow":"Zaregistrujte se nyní!","signUp":"Zaregistrujte se","alreadyMember":"Jste už členem?","loginHere":"Přihlaste se zde!","code":"Kód","verifyAcc":"Ověřte si svůj účet","verify":"Ověřit","resend":"Odeslat znovu?","didNotReceiveCode":"Nedostal/a jsem kód!","backReg":"Zpět k registraci","forgottenPass":"Zapomněl/a jste heslo?","resetPassDesc":"Zadejte prosím svoji emailovou adresu pro obnovení hesla.","reqCode":"Požádat o kód","resetPass":"Obnovení hesla","newPass":"Nové heslo","updatePass":"Aktualizovat heslo","terms":"Podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů","regNewsletter":"Chtěl bych dostávat aktualizace, freebies, proma a další marketingové e-maily od Pixlr.","regRecommendations":"Mám zájem dostávat návrhy a doporučení týkající se mého zájmu o Pixlr.","agree":"Souhlas","sentCodeDesc":"Odeslali jsme e-mail s ověřovacím kódem na adresu [EMAIL] Níže prosím zadejte tento kód.","loginFb":"Přihlásit se přes Facebook","loginGoogle":"Přihlásit se přes Google","oldPass":"Staré heslo","newEmail":"Nový email","above16":"Je mi více než 16 let.","readAgreements":"Přečetl jsem si podmínky používání a oznámení o ochraně soukromí a souhlasím s nimi.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Zadejte prosím platný formát emailu.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Vyberte platnou zemi.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Vyberte prosím platný newletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimálně 8 znaků","pixlrLogin_InvalidPassword":"Neplatné heslo. Zkuste to prosím znovu.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Tento email neexistuje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Tento email již existuje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ověřovací kód byl znovu odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ověřovací kód byl odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Zadejte prosím platný kód.","pixlrLogin_WrongCode":"Jejda, špatný kód. Prosím zkuste to znovu.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Přihlaste se prosím znovu.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email již existuje. Ověřte prosím svůj e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Váš účet byl úspěšně ověřen!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail byl úspěšně aktualizován","pixlrLogin_CodeExpired":"Platnost kódu vypršela.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Opětovné odeslání kódu se nezdařilo.","pixlrLogin_ServerError":"Chyba serveru. Prosím zkuste to později znovu.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Je vyžadováno resetování hesla. Na emailovou adresu {email} jsme vám odeslali ověřovací kód.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Musí mít alespoň 1 malé písmeno, 1 velké písmen, 1 číslo a 1 znak.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximální délka 50 znaků.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Příliš mnoho požadavků. Zkuste to prosím znovu po 30 vteřinách.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Příliš mnoho nepovedených pokusů. Zkuste to znovu po {minuteRemaining} minutách.","profile":"Profil","subscription":"Předplatné","username":"Uživatelské jméno","language":"Jazyk","password":"Heslo","changePassword":"Změnit heslo","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Dostávejte newsletter z Pixlr","myAccount":"Můj účet","myDownloads":"Moje stažení","creatorDashboard":"Ovládací panel tvorby","menu":"MENU","changeEmail":"Změna emailové adresy","agreementBar":"Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim","viewMore":"Zobrazit více","accept":"PŘIJMOUT","licenseAgreement":"Licenční smlouva","termsOfUse":"Podmínky užití","privacyPolicy":"Zásady ochrany osobních údajů","cookiePolicy":"Zásady používání souborů cookie","toolFrame":"Držák rámečku / obrazu","toolFrameDesc":"Definujte oblast pro umístění snímku a ořízněte jej do různých tvarů, umístěný snímek se automaticky změní a ořízne tak, aby se vešel. Rámečky jsou nezbytnou součástí vytváření opakovaně použitelných šablon.","titleAddImage":"Přidat snímek","titleChangeImage":"Změnit snímek","titleExport":"Exportovat","titleExportTemplate":"Exportovat šablonu","titleQuickExportImage":"Rychlý export snímku jako PNG","titleQuickExportLayer":"Rychlý export vrstvy jako PNG","titlePositionFrame":"Pozice rámu","titlePositionContent":"Pozice snímku","titleAutoFitContent":"Upravit snímek","titleRemoveFrameImage":"Odebrat snímek","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Závady","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Rušení","titleSlice":"Plátek","titlePolarCoordinates":"Polární souřadnice","titleCutLayer":"Oříznout vrstvu","titleCopyLayer":"Kopírovat vrstvu","titlePasteLayer":"Vložit vrstvu","id":"id","component":"Složka","working":"Pracovní","pixel":"Pixel","percent":"Procento","scale":"Měřítko","none":"Žádný","pos":"Poz","position":"Pozice","frame":"Rámeček","design":"Návrh","custom":"Zvyk","colors":"Barvy","element":"Prvek","level":"Úroveň","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Pouze obrazová vrstva","format":"Formát","mirror":"Zrcadlo","fourWay":"Čtyři způsoby","curve":"Křivka","arc":"Oblouk","half":"Polovina","spread":"Rozšíření","horizontal":"Vodorovný","layerAdded":"Vrstva přidána","addFrame":"Přidat rámeček","toggle":"Přepnout","gradient":"Sklon","pattern":"Vzorek","setImage":"Nastavení snímku","distance":"Vzdálenost","direction":"Směr","flip":"Převrátit","overlap":"Překrytí","rotate":"Točit","symmetry":"Symetrie","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Kreslení pixelů ve stejné vrstvě","viewShapeModeDesign":"Jeden vektorový tvar na vrstvu","viewAll":"Zobrazit vše","historyProjects":"Nejnovější projekty","templates":"Šablony","useTemplate":"Použít tuto šablonu","recommendedTemplate":"Doporučené šablony","simpleCollage":"Jednoduchá koláž","allYourProjects":"Všechny vaše projekty","aboutHistory":"Pokud si chcete dokument ponechat, klikněte na ikonu srdce a připněte jej. Historie je v mezipaměti prohlížeče uložena pouze dočasně, všechny dokumenty budou smazány, pokud mezipaměť vymažete nebo spustíte rutinní čištění. Pokud chcete dlouhodobě ukládat, stáhněte si soubor jako .PXD nebo exportujte jako šablonu.","historyPasteelement":"Vložit prvek","historyShapeSettings":"Nastavení tvaru","historyAddshape":"Přidat tvar","historyPasteshape":"Vložit tvar","historyDuplicateshape":"Zdvojit tvar","historyDeleteshape":"Odstranit tvar","historyShapeType":"Typ","historyShapeFill":"Vyplnit","historyShapeShape":"Da tvar","historyShapeOutline":"Obrys","historyOpenimage":"Otevřít snímek","historyDropimage":"Přetáhnout snímek","historyAddimage":"Přidat snímek","historyPasteimage":"Vložit snímek","historyExtractimage":"Extrahovat snímek","historyDuplicateimage":"Zdvojit snímek","historyAddemptyimage":"Přidat vrstvu","historyNewemptyimage":"Nový snímek","historyDeleteimage":"Smazat snímek","historyFrame":"Rámeček","historyAddframe":"Přidat rámeček","historyPasteframe":"Vložit rámeček","historyDuplicateframe":"Zdvojit rámeček","historyDeleteframe":"Smazat rámeček","historyFrameContentAdd":"Přidat rámeček ke snímku","historyFrameContentReplace":"Změnit rámeček snímku","historyFrameContentDelete":"Odebrat rámeček snímku","historyRasterizetext":"Rastrovaný text","historyRasterizeframe":"Rastrovaný rámeček","historyRasterizeelement":"Rastrovaný prvek","historyRasterizeshape":"Rastrovaný tvar","historyTextLetterspace":"Mezera mezi písmeny","historyTextLinespace":"Mezera mezi řádky","historyTextCurve":"Křivka","historyimage":"Snímek","historyStackArrange":"Uspořádat skupinu","historyMove":"Pohybovat","historyResize":"Změnit velikost","historyStackMove":"Pohybovat skupinou","historyStackResize":"Změnit velikost skupiny","historyStackRotate":"Otáčet skupinou","historyFrameShape":"Tvar","historyFrameShadow":"Stín","historyFrameOutline":"Obrys","historyFrameSettings":"Nastavení rámečku","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Plátek","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Rušení","historyPolarCoordinates":"Polární souřadnice","premiumFree":"Premium zdarma","premiumGoNow":"Získejte Premium teď","premiumTryFree":"Vyzkoušejte Premium zdarma","premiumFeaturePitchOne":"Rostoucí knihovna šablon","premiumFeaturePitchTwo":"Odstranění pozadí jedním kliknutím","premiumFeaturePitchThree":"Stovky exkluzivních písem","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio a další funkce","premiumFeaturePitchFive":"Verze zdarma & ke stažení ..","premiumSneakySalesPitch":"Přeskočte reklamy a otestujte premium zdarma ještě dnes!","premiumTemplateSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium šablon od známých umělců a nastartujte svůj design","premiumFontSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium písem od známých umělců, která můžete použít ve svých návrzích.","premiumCutoutSalesPitch":"Jediným kliknutím okamžitě odstraníte pozadí snímku pomocí Pixlr AI, který je součástí Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodejte svému návrhu ještě více vkusu díky několika tisícům prémiových prvků navíc.","premiumStudioSalesPitch":"Získejte přístup k nástrojům Premium Studio a vytvářejte ještě působivější obrázky a vzory pouhým kliknutím.","titleTogglePreview":"Přepnout režim náhledu","historyDescription":"Z místní dočasné mezipaměti můžete projekt dlouhodobě uložit jako pxd nebo exportovat jako pxz.","historyShapeShadow":"Stín","historyTextFill":"Vyplnit","historyFitContent":"Přizpůsobit snímek","historyFrameContent":"Rámeček snímku","feedback":"Zpětná vazba","help":"Pomoc","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview."}