To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Drop schaduw","historyMosaic":"Mozaiek","historyPixelate":"Pixel","historyFringe":"Rand","historyDehaze":"Ontmisten","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignet","historyGrain":"Korrel","historyDenoise":"Verwijder noise","historySmooth":"Glad maken","historyGaussian":"Gaussiaanse vervaging","historyBlur":"Vervagen","historyClarity":"Helderheid ","historySharpen":"Scherper maken","historyInvert":"Keer om","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Drempel","historyWhite":"Wit","historyBlack":"Zwart","historyLevels":"Niveaus","historyCurves":"Rondingen","historyExposure":"Sluitertijd","historyLookup":"Kleur opzoeken","historyBalance":"Kleur balans","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Tint & verzadiging","historyTemperatureTint":"Temperatuur & Tint","historyBrightnessContrast":"Helderheid & Contrast","historyAuto":"Auto aanpassing","historyStroke":"Streek","historySelectionInvert":"Keer selectie om","historySelectionPixels":"Selecteer pixels","historySelectionAll":"Selecteer alles","historySelectionMove":"Verplaats selectie","historyDeselect":"De-selecteren","historyRotate":"Roteer","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Laag volgorde","historyMerge":"Voege lagen samen","historyMaskInvert":"Uitsnijden / Omgekeerd Mask","historyMask":"Uitsnijden / Mask","historyCanvasResize":"Canvas formaat wijzigen","historyImageResize":"Beeld formaat wijzigen","historyBackground":"Achtergrond","historyStraighten":"Maak recht","historyEraser":"Gum","historyPen":"Pen","historyTemper":"Spons","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detail","historyCrop":"Crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Teken","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Staf","historyTextChange":"Tekst verandering","historyTextSettings":"Tekst instellingen","historyLiquify":"Liquify","historyHealInfill":"Heal vul","historyHealPatch":"heal patch","historyFill":"Vullen","historyRasterizeElement":"Gerasterd element","historyRasterizeText":"Gerasterde tekst","historyLayerLocked":"Laag ontsloten","historyGradient":"Gradatie","historyShape":"Vorm","historyDistort":"Vervormen","historyArrange":"Organiseer","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Pas aan","historyEffect":"Effect","historyBitmap":"Beeld","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Achtergrond","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Schaduw","historyTextLinespacing":"Lijn spatiering","historyTextLetterspacing":"Letter spatiering","historyTextItalic":"cursief","historyTextBold":"Vet","historyTextUppercase":"Hoofdletter","historyTextAlign":"Lijn uit","historyTextColor":"Kleur","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Formaat","historyLayerName":"Laag naam","historyLayerVisible":"Laag zichtbaarheid","historyLayerBlendMode":"Laag blend modus","historyLayerOpacity":"Laag doorzichtigheid","historyClear":"Verwijder","historyDeletetext":"Verwijder tekst","historyDuplicatetext":"Dupliceer tekst","historyPastetext":"Plak tekst","historyAddtext":"Voeg tekst toe","historyDeletebitmap":"Verwijder beeld","historyNewemptybitmap":"Nieuw beeld","historyAddemptybitmap":"Voeg laag toe","historyDuplicatebitmap":"Dupliceer beld","historyExtractbitmap":"Extract beeld","historyPastebitmap":"Plak beeld","historyAddbitmap":"Voeg beeld toe","historyOpenbitmap":"Open beeld","historyDeleteelement":"Verwijder element","historyDuplicateelement":"Dupliceer element","historyAddelement":"Voeg element toe","layerFlattenImage":"Beeld plat maken","layerMergeVisible":"Samenvoegen zichtbaar","layerMergeDown":"Samenvoegen naar beneden (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Licht intensiteit","blendModeColor":"Kleur","blendModeSaturation":"Verzadiging","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Uitsluiting","blendModeDifference":"Verschil","blendModeSoftLight":"Zacht licht","blendModeHardLight":"Hard licht","blendModeColorBurn":"Kleur intensiteit","blendModeColorDodge":"Kleur ontwijken","blendModeLighten":"Lichter","blendModeDarken":"Donkerder","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Scherm","blendModeMultiply":"Vermenigvuldig","blendModeNone":"Geen","viewOBarDel":"Verwijder laag (DEL)","viewOBarDup":"Kopieer laag","viewOBarLightUI":"UI Light modus","viewOBarSnap":"Wissel naar lijnen","viewOBarShowGu":"Laat lijnen zien","viewOBarSet":"Instellingen","viewOBarZoomOut":"Zoom uit","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewOBarMD":"Beweeg naar beneden","viewOBarMU":"Beweeg naar boven","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Echten pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Vul scherm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Maak passend op scherm (crtl+0)","viewOBarNav":"Navigeer","layerSettings":"Laag Instellingen","hasCutout":"Heeft uitsnede","documentActions":"Document acties","historyDuplicate":"Kopieer","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"Pin","historyDelete":"Wis","historyClearConfirm":"Weet je zeker dat je de geschiedenis wilt wissen?","sizeFacebookProfile":"Facebook profiel","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ulta HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web klein","last10Projects":"Laatste 10 projecten","pinnedTip":"TIP! Als je een document wilt bewaren klik dan op het hart icoon","pinnedProjects":"Gepinde projecten","clearHistory":"Wis historie","noHistory":"Er staan geen beelden in je historie. Gebruik \"Open Image\" of \"Load Url\" om te beginnen met bewerken.","welcomeHeadline":"Welkom bij de nieuwe 2020 Pixlr foto editor","examplePhoto":"Probeer een nieuwe foto te bewerken","backToEditor":"Terug naar editor","addCurrent":"Voeg huidige toe","stockSearch":"Zoek in stock","createNew":"Maak nieuwe aan","history":"Historie","dropFile":"Sleep om bestand te openen","openExamples":"Je kunt ook beginnen met bewerken met ieder van de beelden hieronder","openDragClip":"Je kunt bestanden ook slepen of plakken om te openen","loadURL":"Laad url","openImage":"Open beeld","sinceNow":"Net","sinceMinutes":"% minuten geleden","sinceMinute":"Een minuut geleden","sinceHours":"% uren geleden","sinceHour":"Een uur geleden","sinceDays":"% dagen gelden","sinceDay":"Een dag geleden","shadows":"Schaduw","contrast":"Contrast","brightness":"Helderheid","tint":"Tint","temperature":"Temperatuur","saturation":"Verzadiging","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Scherper maken","layerCreated":"Laag aangemaakt","noCutout":"Geen uitsnede","straighten":"Maak recht","invert":"Keer om","dialogAiCutoutTitle":"AI Uitsnede","dialogSaveCalculate":"...berekenen","dialogSaveImageHeight":"Hooge beeld","dialogSaveImageWidth":"Breedte beeld","dialogSaveHigh":"Hoog","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Laag","dialogSaveFileType":"Bestands type","dialogSaveName":"Bestands naam","dialogSaveTitle":"Bewaar beeld","dialogResizeCropWarning":"Bij een formaat verandering wordt een actieve uitsnede gereset. Als het nieuwe canvas formaat kleiner is kan er ook een uitsnede ontstaan","dialogResizeAnchor":"Anker punt","dialogResizeRelative":"Relatieve verandering","dialogResizeApplyAll":"Bij toepassing formaat zullen alle lagen herschaald woden","dialogResizeContrain":"Zet proporties vast","dialogResizeCanvasTitle":"Verklein het canvas","dialogResizeImageTitle":"Verklein het beeld","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto roteer","dialogPreResizeInfo2":"Verander het formaat voordat je gaat bewerken om geheugen te besparen en snelheid te verbeteren","dialogPreResizeInfo1":"Het beeld wat je hebt geselecteerd is erg groot","dialogPreResizeTitle":"Pre-verklein het beeld","dialogOpenURLHeadline":"Beeld URL","dialogOpenURLTitle":"Open beeld URL","dialogLoadError":"Er is iets verkeer gegaan bij het laden van het beeld. Probeer het later opnieuw","dialogLoadLoadingFrom":"% van % aan het laden","dialogLoadPrepare":"Voorbereiden","dialogLoadTitle":"Laden","dialogChoiceHeadline":"Wil je het beeld als een laag toevoegen in je huidige document of een nieuwe aanmaken?","dialogChoiceTitle":"Open beeld","dialogAddLayerHL":"Selecteer type laag om toe te voegen","dialogAddLayerTitle":"Voeg laag toe","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren","fill":"Vullen","fit":"Past","canvas":"Canvas","tolerance":"Tolerantie","reset":"Reset","density":"Dichtheid","strength":"Kracht","download":"Download","advanced":"Gevorderd","left":"Links","top":"Boven","hidden":"Verborgen","visible":"Zichtbaar","layers":"Lagen","layer":"Laag","shape":"Vorm","color":"Kleur","erase":"Wis","back":"Terug","blur":"Vervagen","paint":"Verf","brush":"Penseel","aspect":"Aspect","tool":"Instrument","angle":"Hoek","drawing":"Tekening","empty":"Leeg","draw":"Teken","text":"Tekst","font":"Font","quality":"Kwaliteit","spikes":"Pieken","source":"Bron","step":"Stap","feather":"Veer","opacity":"Doorzichtigheid","image":"Beeld","transparency":"Transparantheid","softness":"Zachtheid","size":"Formaat","loading":"Laden","load":"Laad","open":"Open","save":"Bewaar","loadMore":"Laad meer","search":"Zoek","template":"Sjabloon","create":"Creeer","background":"Achtergrond","max":"Max","blendMode":"Blend modus","original":"Originele","close":"Sluit","cancel":"Annuleren","ok":"Ok","amount":"Hoeveelheid","apply":"Toepassen","height":"Hoogte","width":"Breedtje","untitled":"Untitled","name":"Naam","frequency":"Frequentie","dialogPremiumTitle":"Bekijk advertentie om premium content te gebruiken","dialogPremiumMessage":"Na de advertentie kun je premium content gebruiken. Om geen advertenties te zien kun je je account upgraden.","dialogPremiumGoAdvanced":"Upgrade nu","locked":"Afgesloten","historyCut":"Cut","historyTransform":"Transformeer","historyReplace":"Kleur vervangen","historyOpen":"Open","historyDropbitmap":"Drop image","toolKB":"Toetsenbord sneltoets","toolArrange":"Organiseer","toolArrangeDesc":"Verander beeld & canvas formaat, beweeg, transformeer en verander laag instellingen","toolMarquee":"Marquee Selecteren","toolMarqueeDesc":"Maak selecties met de vierkant en cirkel selectie tool.","toolLasso":"Selecteer Lasso","toolLassoDesc":"Gebruik freehand, polygoon of magnetische lasso om een selectie te maken","toolWand":"Wand Selecteren","toolWandDesc":"Gebruik de magic wand om delen met gelijksoortige kleuren te selecteren","toolCrop":"Uitsnede","toolCropDesc":"Trim, cut en maak het canvast recht met een vrij of vast aspect","toolCutout":"Uitsnijden / Mask","toolCutoutDesc":"Maskeer delen en/or verwijder achtergronden, maak uitsnedes of crop/trim individuele lagen.","toolLiquify":"Liquify","toolLiquifyDesc":"Maak groter of kleiner en breng delen van het beeld naar voren. Gebruik Liquify om subtiele aanpassingen aan portretten en andere beelden te maken","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Verwijder vlekken, ongewenste objecten, vlekken en ruim afbeeldingen op.","toolClone":"Clone","toolCloneDesc":"Teken en kopieer vanuit andere gebieden in een afbeelding.","toolDetail":"Vervagen / verscherpen / vlekken","toolDetailDesc":"Teken over gebieden in de afbeelding om details te verscherpen, vervagen of vlekken te geven.","toolToning":"Dodge / Burn","toolToningDesc":"Maak delen van de afbeelding lichter of donkerder om donkere delen of donkere plekken te benadrukken.","toolTemper":"Spons / kleur","toolTemperDesc":"Borstel trillingen, verzadiging of temperatuur in lokale gebieden om kleuren te laten knallen of te verminderen.","toolPen":"Pen","toolPenDesc":"Gebruik verschillende soorten creatieve pennen zoals web, kleurpotloden, inkt en staart om te tekenen en te tekenen.","toolDraw":"Teken","toolDrawDesc":"Teken en krabbel met verschillende penselen en kleuren.","toolEraser":"Gum","toolEraserDesc":"Wis delen van een afbeelding met een penseel, gebruik het uitknipgereedschap voor een fijner resultaat.","toolFill":"Vul","toolFillDesc":"Vul hele gebieden met een enkele kleur.","toolGradient":"Gradatie","toolGradientDesc":"Maak melanges met verschillende kleuren en transparanten.","toolReplace":"Vervang kleur","toolReplaceDesc":"Verander de ene kleur in een gebied in een andere door over te tekenen.","toolShape":"Vorm","toolShapeDesc":"Teken verschillende vormen zoals vierkanten, cirkels en lijnen.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Voeg een nieuwe tekst laag toe of gebruik een van onze sjablonen","toolPicker":"Kiezer","toolPickerDesc":"Kies kleuren uit de afbeelding om te gebruiken met andere tools.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Zoom in of uit op de foto om op verschillende delen scherp te stellen.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Verplaats het zichtbare gebied wanneer op de afbeelding is ingezoomd. Houd de spatiebalk in een willekeurige tool.","colorSwitch":"kleuren wisselen (X)","titleFile":"Bestand","titleEdit":"Bewerk","titleImage":"Beeld","titleLayer":"Laag","titleSelect":"Selecteer","titleAdjustment":"Aanpassing","titleFilter":"Fillter.","titleView":"Visie","titleHelp":"Help","titleNewImage":"Nieuw beeld","titleOpenImage":"Open beeld","titleOpenURL":"Open beeld URL","titleStockSearch":"Zoek in stock","titleSave":"Bewaar","titlePrint":"Print","titleClose":"Sluit","titleUndo":"maak ongedaan","titleRedo":"doe opnieuw","titleCut":"Uitsnede","titleCopy":"Kopiëren","titleClear":"Verwijder","titlePaste":"Plak","titleFreeTransform":"Vrije transformatie","titleFreeDistort":"Vrije vervorming","titleTransform":"Transformeer","titleRotateLeft":"Draai links / ccw","titleRotateRight":"Draai rechts / cw","titleFlipHorizontal":"Spiegel horizontaal","titleFlipVertical":"Spiegel vertikaal","titleStroke":"Streek","titleFill":"Vul","titleImageSize":"Afbeeldingsgrootte","titleCanvasSize":"Canvas formaat","titleImageRotation":"Beeldrotatie","titleCrop":"Uitsnede","titleTrim":"Trimmen","titleNewLayer":"Nieuwe laag","titleDuplicateLayer":"Dupliceer laag","titleImageLayer":"Afbeelding toevoegen als laag","titleElementLayer":"Elementlaag toevoegen","titleURLLayer":"URL toevoegen als laag","titleDeleteLayer":"Laag verwijderen","titleRasterizeLayer":"Tekst / element rasteren","titleLayerUp":"Breng naar voren / naar boven","titleLayerDown":"Stuur achteruit / omlaag","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Selecteer alles","titleSelectPixels":"Selecteer pixels","titleSelectDeselect":"De-selecteren","titleSelectInvert":"Keer selectie om","titleAutoAdjust":"Auto aanpassing","titleBrightnessContrast":"Helderheid / contrast","titleTemperatureTint":"Temperatuur & tint","titleHueSaturation":"Tint verzadiging","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Kleur balans","titleColorLookup":"Kleur opzoeken","titleExposure":"Sluitertijd","titleCurves":"Rondingen","titleLevels":"Niveaus","titleThreshold":"Drempel","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"Keer om","titleEffectLibrary":"Effect bibliotheek","titleSharpen":"verscherpt.","titleClarity":"Helderheid","titleBlur":"vervaagd","titleGaussianBlur":"Gaussiaanse vervaging","titleSmooth":"Glad maken","titleGrain":"Korrel","titleNoise":"Effect bibliotheek","titleDenoise":"Verwijder noise","titleVignette":"Vignet","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Ontmisten","titleInnerGlow":"Innerlijke gloed","titleOuterGlow":"Buitenste gloed","titleOutline":"Outline","titleInnerShadow":"Innerlijke schaduw","titleDropShadow":"Drop schaduw","titleFringe":"Rand","titlePixelate":"Pixel","titleMosaic":"Mozaiek","titleHalftone":"Halftoon","titleStrokeOutline":"Strijk / overzicht","titleZoomIn":"Zoom in","titleZoomOut":"Zoom uit","titleFitScreen":"Scherm passen","titleFillScreen":"Scherm vullen","titleToggleFullScreen":"Toogle op volledig scherm","titleToggleLightDarkMode":"Schakel de lichte / donkere modus in","titleKeyboardShortcuts":"Toetsenbord sneltoetsen","titleColorPicker":"Kleur kiezer","titleAddElement":"Voeg element toe","titleToolSettings":"Tool instellingen","titleAlignCase":"lijn out en letter grootte","add":"Toevoegen","smudge":"Vlekken","target":"Doelwit","removeStop":"Stop verwijderen","compare":"Vergelijken (ingedrukt houden)","paste":"Plakken","noPaste":"niets te plakken","emptyPaste":"Leeg! probeer ctrl + v!","emptyPasteGlobal":"niets te plakken","overlay":"Overlay","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Rood","green":"Groen","blue":"Blauw","range":"bereik","midtones":"Middentonen","highlights":"Hoogtepunten","preserveLuminosity":"Behoud helderheid","radius":"Straal","threshold":"Drempel","colorize":"Inkleuren","lineSpace":"Lijnruimte","letterSpace":"Letter ruimte","addText":"Voeg tekst toe","alignLeft":"Links uitlijnen","alignCenter":"Tekst in het midden uitlijnen","alignRight":"Rechts uitlijnen","uppercase":"Hoofdletter","bold":"Vet","italic":"cursief","full":"Volledig","line":"Regel","word":"Woord","outline":"Outline","shadow":"Schaduw","fixed":"Gemaakt","free":"Vrij","polygon":"Veelhoek","magnetic":"Magnetisch","rotateLeft":"Roteer links","rotateRight":"Roteer rechts","flipVertical":"Spiegel vertikaal","flipHorizontal":"Spiegel horizontaal","duplicate":"Dupliceer","delete":"Verwijderen (DEL)","transform":"Transformeer","distort":"Vervorm","rasterize":"Rasteren","edit":"Bewerk","settings":"Instellingen","styles":"Stijlen","addNew":"Nieuw toevoegen","unlock":"Ontgrendel","aligned":"in lijn","mode":"modus","method":"methode","variant":"Variant","restore":"restore","ratio":"Ratio","extract":"Extract","constraint":"Beperking","contiguous":"Aangrenzend","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Hint verwijderd","addToCutout":"Toevoegen aan masker","removeFromCutout":"verwijder uit masker","hardTip":"Harde tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Streek","type":"Type","radial":"Radiaal","linear":"Linear","patch":"patch","infill":"infill","push":"Duw","enlarge":"vergroot","shrink":"krimp","swirlRight":"swirl rechts","swirlLeft":"swirl links","rectangle":"Rechthoek","roundedRect":"Afgeronde rechthoek","ellipse":"Elips","circle":"Cirkel","triangle":"Driehoek","star":"Sterk","heart":"Hart","plus":"Plus","minus":"Min","lighten":"lichter","darken":"Donker maken","main":"Hoofd","alter":"Verander","increase":"Vermeerder","decrease":"Verminder","horizontalPos":"Horizontale positie","verticalPos":"Verticale positie","logInNow":"Login","preserveTransparency":"Bewaar transparantie","neverAskMeAgain":"Vraag met niet meer","autoSelectLayer":"Selecteer laag automatisch","alwaysShowTransform":"Laat altijd transformatie zien","showGuides":"Laat lijnen zien","snapToGuides":"Wijzig naar lijnen","loremIpsum":"Lorem Ipsum - Je tekst hier -","selectSource":"Selecteer bron","newSelection":"Nieuwe selectie","addToSelection":"Voeg aan selectie toe (shift)","removeFromSelection":"Verwijder uit selectie (ctrl)","highQualityPreview":"Hoge kwaliteit previews","sampleAllLayers":"Sample alle lagen","elementPremiumDesc":"Dit is een premium element","addCurvesControlDesc":"Dubbel klik om een controle punt toe te voegen of te verwijderen.","viewArrangeActiveSelection":"Actieve selectie, kan tekst- of elementlaag niet wijzigen.","viewArrangeLayerLocked":"Laag is op zijn plaats vergrendeld, ontgrendeld om transformaties mogelijk te maken.","viewArrangeNoLayer":"Geen laag (of lege laag), selecteer een laag in de rechter lagenbalk.","viewCloneNoLayer":"Kloon werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewCloneSourceTooltip":"Selecteer bron of verf (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Selecteer een laag om een uitsnede te maken. Teken lagen met de wis modus in de teken tool.","viewCutoutShape":"Vorm uitsnede","viewCutoutMagic":"Magische uitsnede","viewCutoutDraw":"Teken uitsnede","viewCutoutLasso":"Lasso uitsnede","viewDetailNoLayer":"Vervagen / verscherpen en vlekken werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewDrawNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe","viewEraserNoLayer":"U kunt alleen uit afbeeldingslagen wissen, selecteer een andere laag.","viewFillNoLayer":"Vulling werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewGradientNoLayer":"Verloop werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewHandDesc":"Klik en sleep om de viewport te verplaatsen.","viewHealNoLayer":"Heal werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewLiquifyNoLayer":"Liquify werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewShapeNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.","viewPenNoLayer":"Pen werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewToningNoLayer":"Toning werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewTemperNoLayer":"Temper werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewReplaceNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.","viewReplaceMatchLight":"Overeenkomen met doel lichtheid","viewPickerShades":"Shades","viewPickerTriadic":"Triadisch","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analoog","viewPickerComplement":"Aanvulling","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Gearceerd","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Kleurpotlood","viewPenInk":"inkt","viewCropPreset":"Preset","viewCropNone":"Geen","viewCropFixed":"Vaste ratio:","viewCrop1x1":"1:1 (Vierkant)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Breedbeeld)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra breed)","viewCropOutput":"Output formaat:","viewCropFBProfile":"Facebook profiel","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBAd":"Facebook advertentie","viewCropInstaProfile":"Instagram profiel","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Twitter profiel","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Twitter beeld","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter advertentie","viewCropYTProfile":"Youtube profiel","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanaal art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web klein 1280x800","viewCropWebCommon":"Web gewoon 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x3840x2160","viewCropPaperA4":"Papier A4","viewCropPaperA5":"Papier A5","viewCropPaperA6":"Papier A6","viewCropPaperLet":"Papier brief","historyHalftone":"Halftone","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Inner glow","historyOuterGlow":"Outer glow","titleHighlightsShadows":"Highlights & shadows","copy":"Copy","hue":"Tint","lightness":"Lightness","duplicated":"Duplicated","deleted":"Verwijderd","noMerger":"No Merger","layersMerged":"Layers merged","imageFlattend":"Image Flattned","noRasterization":"Not a Text / Element","layerRasterized":"Layer rasterized","selectionEmpty":"Nothing in selection","noLayerSelected":"No layer selected","notAImageLayer":"Not a image layer","historyHighlightsShadows":"Highlights & shadows","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X voor Express","eForEditor":"Pixlr E voor Editor","pricingPlan":"Prijslijst","hiUser":"Hi","logout":"Uitloggen","login":"Inloggen","loginEditor":"Loing de photo editor","mySubscription":"Mijn abonnement","eTitle":"Photo Editor : Pixlr E - free image editing tool","eMetaDesc":"Looking for advanced photo editing capabilities right in your browser, Pixlr E is the next generation photo editor! No installation and registration required. Use for free on desktop, tablets & phones.","eMetaSiteName":"Foto-editor: Pixlr.com - gratis online beeldbewerking","strokeOutlineOnly":"Outline only","titlePreferences":"Voorkeur","titleEditText":"Bewerk tekst","titleSelectSave":"Save selection","titleSelectRestore":"Restore selection","titleDetails":"Details","titleZoomBlur":"Zoom blur","titleSelectConvert":"Convert to mask","titleLayerAddMask":"Add mask","titleLayerApplyMask":"Pas masker toe","titleLayerDeleteMask":"Remove mask","titleLayerResetMask":"Reset mask","titleLayerInvertMask":"Invert mask","titleLayerMoreMask":"More mask","titleLayerExtractMask":"Extract mask as layer","titleLayerConvertMask":"Convert mask to selection","clear":"Verwijder","punchout":"Pons uit","bezier":"Bezier","maskApplied":"Mask applied","selectionSaved":"Selection saved","viewArrangeSelection":"Active selection, drag to move/cut selected area.","viewCutoutGradient":"Gradient mask","viewOBarAskPrerezise":"Vraag om de afbeelding vooraf te verkleinen","viewOBarAskLayertype":"Vraag welk laagtype u wilt toevoegen","historySelectionRestore":"Restore selection","historySelectionCut":"Cut with selection","historySelectionCopy":"Copy with selection","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"Convert to selection","historyConvertSelectionToMask":"Convert to mask","historyApplyMask":"Pas masker toe","border":"Marge","continue":"Ga door","titleBrowseElements":"Browse Elements","unlocked":"Ontgrendeld","viewOBarLockUnlockLayer":"Laagpositie vergrendelen / ontgrendelen","viewOBarShowHideLayer":"Laag tonen / verbergen","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}