Alisian ang Background


ng Pixlr AI


Awtomatiko at Libreng pag-aalis ng background ng imahe sa loob lamang ng ilang segundo!

Ginawa ang AI-tools ng Pixlr para maalis mo ang mga background sa iyong selfies, profile pictures at iba pang nakakapagod na mga trabaho.

Alisin sabay-sabay ang background sa iba't ibang images, at ihasa ito gani ang detailed cutout tools.

buksan ang imahe
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"bgTitle":"\nAlisin ang background: Pixlr.com libreng pag-aalis ng bg ng imahe","bgMetaDesc":"Awtomatikong alisin ang mga background ng imahe na may malakas na tool ng AI mula sa pixlr!","bgMetaSiteName":"\nAlisin ang background ng imahe: Pixlr.com","bgButton":"Alisian ang Background","bgByPixlrAI":"ng Pixlr AI","removeBackgroundTagline":" Alisin ang Background ng Pixlr AI","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X ay Express","eForEditor":"Pixlr E ay Editor","pricingPlan":"Mga Presyo","stockByPixlr":"Stock ng Pixlr","hiUser":"Mabuhay! ","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"login to photo editor","mySubscription":" Aking Subskripsyon","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","sizeWeb":"Web","sizeFullHD":"Full HD","sizeUltraHD":"Ultra HD","openImage":"buksan ang imahe","openDragClip":"Pwede mo ring i-drag and drop ang mga file o i-paste galing sa clipboard para ma buksan","dropFile":"i-drop ang image","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","newSize":"Bagong laki","resultDone":"Tapos na ang alisin na background AI, kung masaya ka sa resulta pagkatapos ay mag-click sa pag-download, kung hindi pagkatapos mag-click sa fine-tune upang mai-edit ang resulta.","resultMobileDone":"Tapos na ang alisin na background AI, mag-click sa pag-download upang mai-save ang imahe sa iyong aparato. Kung nais mong maiayos ang resulta pagkatapos ay gamitin ang tool mula sa isang computer.","fineTune":"Fine-tune","download":"download","draw":"Draw,","magic":"Magic","shape":"hugis","lasso":"Lasso","keep":"panatilihin","remove":"alisin","invert":"pagbaligtad","reset":"i-reset","tool":"tool","tools":"Mga tools","mode":"mode","size":"laki","tolerance":"toleransiya","contiguous":"contiguous,","brush":"brush","softness":"lambot","background":"likuran","cutoutHint":"hint removed,","bgPixlr":"Pixlr BG","removeBackgroundDescription1":"Awtomatiko at Libreng pag-aalis ng background ng imahe sa loob lamang ng ilang segundo!","removeBackgroundDescription2":"Ginawa ang AI-tools ng Pixlr para maalis mo ang mga background sa iyong selfies, profile pictures at iba pang nakakapagod na mga trabaho. ","removeBackgroundDescription3":"Alisin sabay-sabay ang background sa iba't ibang images, at ihasa ito gani ang detailed cutout tools."}