Prin faptul că utilizezi site-ul nostru confirmi că ai citit și înțeles Politica de folosire a cookies.. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Umbră picătură","historyMosaic":"Mozaic","historyPixelate":"Pixelare","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Limpezire","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Înflorit","historyVignette":"Vignetă","historyGrain":"Granulație","historyDenoise":"Denoise","historySmooth":"Smooth","historyGaussian":"Gaussian blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Claritate","historySharpen":"Conturat","historyInvert":"Inversează","historyDesaturate":"Desaturare","historyPosterize":"Posterizare","historyThreshold":"Limite","historyWhite":"Alb","historyBlack":"Negru","historyLevels":"Niveluri","historyCurves":"Curbe","historyExposure":"Expunere","historyLookup":"Color Lookup ","historyBalance":"Color Balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Mătuire și Saturație","historyTemperatureTint":"Temperatură și Tint","historyBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","historyAuto":"Auto reglare","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Inversează selecția","historySelectionPixels":"Selectează pixeli","historySelectionAll":"Selectează tot","historySelectionMove":"Mută selecția","historyDeselect":"Deselectare","historyRotate":"Rotire","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Ordinea straturilor","historyMerge":"Unește straturi","historyMaskInvert":"Decupare/ Mască inversată","historyMask":"Decupare/ Mască","historyCanvasResize":"Redimensionare canvas","historyImageResize":"Redimensionare imagine","historyBackground":"Background","historyStraighten":"Îndreaptă","historyEraser":"Radieră","historyPen":"Stilou","historyTemper":"Burete","historyToning":"Nuanțare","historyDetail":"Detaliu","historyCrop":"Crop","historyClone":"Clonează","historyDraw":"Desenează","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Baghetă","historyTextChange":"Modificare text","historyTextSettings":"Setări Text","historyLiquify":"Lichefiază","historyHealInfill":"Reparare \"infill\"","historyHealPatch":"Traseu reparare","historyFill":"Umple","historyLayerLocked":"Strat deblocat","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Formă","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Aranjează","historyFilter":"Filtru","historyAdjust":"Ajustează","historyEffect":"Efect","historyText":"Text","historyTextBackground":"Background","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Umbră","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Majuscule","historyTextAlign":"Aliniază","historyTextColor":"Colorează","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Mărime","historyLayerName":"Nume strat","historyLayerVisible":"Vizibilitate strat","historyLayerBlendMode":"Integrare strat","historyLayerOpacity":"Transparență strat","historyClear":"Șterge","historyDeletetext":"Șterge text","historyDuplicatetext":"Dublează text","historyPastetext":"Lipește text","historyAddtext":"Adaugă text","historyDeleteelement":"Șterge element","historyDuplicateelement":"Replică element","historyAddelement":"Adaugă element","layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Unește dedesubt ","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Colorează","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"Overlay ","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciunul","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer ","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Sări la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewOBarMD":"Mută în jos","viewOBarMU":"Mută în sus","viewOBarZ3X":"3 x zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (CTRL+0)","viewOBarNav":"Navighează","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Replică","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că vrei să-ți stergi Istoricul?","sizeFacebookProfile":"Profil la Facebook","sizeFacebookCover":"Copertă la Facebook","sizeInstagramStory":"Poveste pe instagram","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mic","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu există imagini în istoricul tău. Te rog \"Deschide imagine\" sau \"Încarcă URL\" pentru a începe să editezi.","backToEditor":"Înapoi la Editor","addCurrent":"Adaugă actualul","stockSearch":"Căutare în stock","createNew":"Creează nou","history":"Istoric","dropFile":"\"Drop\" pentru a deschide fișierul","openExamples":"Poți, deasemenea, să începi editarea cu oricare dintre imaginile de mai jos.","openDragClip":"Pentru a deschide, poți să \"Drag & Drop\" fișiere sau \"Paste\" din clipboard","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile In urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","contrast":"Contrast","brightness":"Tentă","tint":"Tint","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Conturat","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără mascare","straighten":"Îndreaptă","invert":"Inversează","dialogAiCutoutTitle":"Mascare AI","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveImageHeight":"Înălțimea imaginii","dialogSaveImageWidth":"Lățimea imaginii","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Mediu","dialogSaveLow":"Redus","dialogSaveFileType":"Tip fișier","dialogSaveName":"Nume fișier","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeCropWarning":"La modificarea dimensiunii, fiecare tool de crop va fi resetat; e posibil sa apară unele crop-uri ale straturilor, dacă noua dimensiune a canvasului este mai mică. ","dialogResizeAnchor":"Punct ancoră","dialogResizeRelative":"Schimbare relativă","dialogResizeApplyAll":"Cănd aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogResizeCanvasTitle":"Redimensionează canvas-ul","dialogResizeImageTitle":"Redimensionează imaginea","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"redimensioneaz-o înainte de a o edita; vei economisi memorie iar lag-urile vor fi minime.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog îcearcă mai tarziu din nou...","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"Pregatește...","dialogLoadTitle":"Se încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","dialogAddLayerHL":"Selectează tipul de strat adăugat","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Strat","offsetY":"Offset axa y","offsetX":"Offset axa x","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Rezistență","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Blur","paint":"Paint","brush":"Perie","aspect":"Aspect","tool":"Sculă","angle":"Unghi","drawing":"Desen","empty":"Golește","draw":"A desena","text":"Text","font":"Font","quality":"Calitate","spikes":"Spikes","source":"Sursă","step":"Pas","feather":"Pană","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"Softness","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Template","create":"Crează","background":"Background","max":"Max","blendMode":"Mod amestecat","original":"Original","close":"Închide","cancel":"Anulează","ok":"Ok","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","frequency":"Frecvență","locked":"Blocat","historyCut":"Taie","historyTransform":"Transformă","historyReplace":"Înlocuire culoare","historyOpen":"Deschide","toolKB":"Scurtătură keybord","toolArrange":"Aranjează","toolArrangeDesc":"Mută, transformă și schimbă setările straturilor","toolMarquee":"Selectează marcaj","toolMarqueeDesc":"Selecteză cu pătrat sau cu cerc","toolLasso":"Selectează cu lasso","toolLassoDesc":"Selectează cu contur liber, poligonal, bezier sau lasso magnetic.","toolWand":"Selectează cu bagheta","toolWandDesc":"Folosește bagheta magică pentru a selecta culori similare.","toolCrop":"Taie","toolCropDesc":"Ajustează, taie și nivelează canvasul cu aspect liber sau fix.","toolCutout":"Decupătură/ Maschează","toolCutoutDesc":"Maschează zone și/sau șterge fundaluri, obiecte decupate sau taie/ ajustează straturi individuale.","toolLiquify":"Liquify","toolLiquifyDesc":"Mărește, micșorează și modifică părți ale imaginii. Folosește Liquify pentru ajustări discrete ale portretelor sau a altor imagini.","toolHeal":"Repară","toolHealDesc":"Șterge puncte, obiecte nedorite, pete și curăță imaginile.","toolClone":"Clonează","toolCloneDesc":"Trasează și copiază din alte zone în imagine.","toolDetail":"Blurat/Conturat/Estompat","toolDetailDesc":"Trage peste suprafețele din imagine pentru a blura, contura sau estompa detaliile.","toolToning":"Dodge/ Burn","toolToningDesc":"Luminează sau întunecă zone ale imaginii, pentru a le evidenția sau estompa.","toolTemper":"Burete/ Culoare","toolTemperDesc":"Tratează vibrația, saturația sau temperatura, local, pentru a întări sau reduce culoarea.\n","toolPen":"Stilou","toolPenDesc":"Folosește tipuri variate de stilou, precum web, pastel, sau cerneală, pentru desen și schițe.","toolDraw":"Desen","toolDrawDesc":"Desenează și schițeză cu pensule și culori variate.","toolEraser":"Radieră","toolEraserDesc":"Șterge părți din imagine cu pensula, folosește decupatul pentru rezultate precise.","toolFill":"Umple","toolFillDesc":"Umple cu o singură culoare.","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Creați amestecuri cu culori și transparențe variate.","toolReplace":"Înlocuire culoare","toolReplaceDesc":"Schimbă o culoare cu alta, tragând-o peste.","toolShape":"Formă","toolShapeDesc":"Desenează forme diferite precum pătrat, cerc, sau linie.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Adaugă un strat text nou, sau folosește un șablon text.","toolPicker":"Selector","toolPickerDesc":"Sectează culori din imagine pentru a fi folosite cu alte tool-uri.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Mărește sau micșoreză imaginea, pentru focus pe diferite părți.","toolHand":"Hand/ Pan","toolHandDesc":"Mută aria vizibilă când imaginea este mărită. Apasă Spacebar în orice tool.\n","colorSwitch":"Inversează culorile (X)","titleFile":"File","titleEdit":"Edit","titleImage":"Imagine","titleLayer":"Strat","titleSelect":"Selectează","titleAdjustment":"Ajustare","titleFilter":"Filtru","titleView":"Vedere","titleHelp":"Ajutor","titleNewImage":"Imagine nouă","titleOpenImage":"Deschide imagine","titleOpenURL":"Deschide URL ul imaginii","titleStockSearch":"Căutare în stock","titleSave":"Salvează","titlePrint":"Print","titleClose":"Închide","titleUndo":"Înapoi","titleRedo":"Refă","titleCut":"Decupează","titleCopy":"Copiază","titleClear":"Golește","titlePaste":"Lipește","titleFreeTransform":"Transformare gratis","titleFreeDistort":"Distorsionare gratis","titleTransform":"Transformă","titleRotateLeft":"Rotire stânga/ccw","titleRotateRight":"Rotire dreapta/cw","titleFlipHorizontal":"Flip orizontal","titleFlipVertical":"Flip vertical","titleStroke":"Tușeu","titleFill":"Umple","titleImageSize":"Dimensiune imagine","titleCanvasSize":"Dimensiune canvas","titleImageRotation":"Rotire imagine","titleCrop":"Decupează","titleTrim":"Aranjează ","titleNewLayer":"Strat nou","titleDuplicateLayer":"Strat duplicat","titleImageLayer":"Adauga imagine drept strat","titleElementLayer":"Adauga element drept strat","titleURLLayer":"Adauga URL drept strat","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizeză text/ element","titleLayerUp":"Adu în față/ sus","titleLayerDown":"Trimite înapoi / jos","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mască","titleSelectAll":"Selectează tot","titleSelectPixels":"Selectează pizeli","titleSelectDeselect":"Deselectează","titleSelectInvert":"Inversează selecția","titleAutoAdjust":"Auto ajustare","titleBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","titleTemperatureTint":"Temperatură și tentă","titleHueSaturation":"Nuanță și Saturație","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Echilibrul culorii","titleColorLookup":"Ansamblul culorii","titleExposure":"Expunere","titleCurves":"Curbe","titleLevels":"Niveluri","titleThreshold":"Praguri","titlePosterize":"Posterizare","titleDesaturate":"Desaturare","titleInvert":"Inversare","titleEffectLibrary":"Effect library","titleSharpen":"Conturat","titleClarity":"Claritate","titleBlur":"Blur","titleGaussianBlur":"Gaussian Blur","titleSmooth":"Neted","titleGrain":"Granulat","titleNoise":"Adaugă noise","titleDenoise":"Înlătură noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Strălucire","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Strălucire interioară","titleOuterGlow":"Strălucire exterioară","titleOutline":"Contur","titleInnerShadow":"Umbră interioară","titleDropShadow":"Umbră","titleFringe":"Franjuri","titlePixelate":"Pixelat","titleMosaic":"Mozaic","titleHalftone":"Semiton","titleStrokeOutline":"Pensulare/ Subliniere","titleZoomIn":"Mărire","titleZoomOut":"Micșorare","titleFitScreen":"Încadrează ecranul","titleFillScreen":"Umple ecranul","titleToggleFullScreen":"Treci la full screen","titleToggleLightDarkMode":"Comută moduri luminos/ întunecat","titleKeyboardShortcuts":"Scurtături keyboard","titleColorPicker":"Selector culori","titleAddElement":"Adaugă element","titleToolSettings":"Selector tool-uri","titleAlignCase":"Aliniază & Mărime","add":"Adaugă","smudge":"Smulge","target":"Țintă","removeStop":"Șterge Stop[","compare":"Compară ( Țîne apasat)","paste":"Lipește","noPaste":"Nimic de lipit","emptyPaste":"Gol! Încercă ctrl+v!","emptyPasteGlobal":"Nimic de lipit","overlay":"Acoperire","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Roșu","green":"Verde","blue":"Albastru","range":"Gamă","midtones":"Tonuri medii","highlights":"Repere","preserveLuminosity":"Conservă luminozitatea","radius":"Rază","threshold":"Praguri","colorize":"Colorați","lineSpace":"Spațiu între linii","letterSpace":"Spațiu între litere","addText":"Adaugă text","alignLeft":"Aliniere stânga","alignCenter":"Aliniere centru","alignRight":"Aliniere dreapta","uppercase":"Majuscule","bold":"Bold","italic":"Italic","full":"Întreg","line":"Linie","word":"Cuvânt","outline":"Contur","shadow":"Umbră","fixed":"Fixat","free":"Liber","polygon":"Poligon","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Rotește stânga","rotateRight":"Rotește dreapta","flipVertical":"Flip vertical","flipHorizontal":"Flip orizontal","duplicate":"Duplicat","delete":"Șterge (DEL)","transform":"Transformă","distort":"Distorsiune","rasterize":"Rasterizare","edit":"Editează","settings":"Setări","styles":"Stiluri","addNew":"Adaugă nou","unlock":"Deblochează","aligned":"Aliniat","mode":"Mod","method":"Metodă","variant":"Variantă","restore":"Restaurare","ratio":"Rație","extract":"Extrage","constraint":"Restrânge","contiguous":"Continuu","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Sugestie ștearsă","addToCutout":"Adaugă la mască","removeFromCutout":"Șterge din mască","hardTip":"Sfat ","antiAlias":"Anti alias","blend":"Amestec","stroke":"Stroke","type":"Tip","radial":"Radial","linear":"Liniar","patch":"Bandaj","infill":"Umplere","push":"Împinge","enlarge":"Mărește","shrink":"Micșorează","swirlRight":"Vârtej dreapta","swirlLeft":"Vârtej stânga","rectangle":"Dreptunghiular","roundedRect":"Dreptunghi rotunjit","ellipse":"Elipsă","circle":"Cerc","triangle":"Triunghi","star":"Stea","heart":"Inimă","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"Iluminează","darken":"Întunecat","main":"Principal","alter":"Modifică","increase":"Mărește","decrease":"Scade","logInNow":"Loghează-te acum","preserveTransparency":"Păstrează transparența","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","autoSelectLayer":" Auto- selectare strat","alwaysShowTransform":"Arată mereu Transform","showGuides":"Arată ghiduri","snapToGuides":"Sări la ghiduri","loremIpsum":"Lorem ipsum ...Textul tău aici...","selectSource":"Selectează sursa","newSelection":"Selecție nouă","addToSelection":"Adaugă selecției (shift)","removeFromSelection":"Șterge din selecție (ctrl)","highQualityPreview":"Preview de calitate înaltă","sampleAllLayers":"Mostră toate straturile","elementPremiumDesc":"Acesta este un element Premium!","addCurvesControlDesc":"Dublu click pentru adăugarea sau ștergerea unui \"control point\"","viewArrangeActiveSelection":"Selecție activă; nu poți să schimbi straturi tip Text sau Element.","viewArrangeLayerLocked":"Stratul este blocat. Deblochează-l pentru a face transformări.","viewArrangeNoLayer":"Strat gol. Selectează un layer din bara din dreapta. ","viewCloneNoLayer":"Clonarea funcționează doar pe straturi imagine. Selecteză alt strat.","viewCloneSourceTooltip":"Selectează sursa sau vopseaua (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Selectați un strat imagine sau rasterizați textul / elementul pentru a crea o mască activă.","viewCutoutShape":"Mască Formă","viewCutoutMagic":"Mască Magică","viewCutoutDraw":"Mască Desen","viewCutoutLasso":"Mască Lasso","viewDetailNoLayer":"Blur/ Sharpen sau Smudge functionează doar în straturi tip Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewDrawNoLayer":"Selectează un strat Imagine din listă, sau adaugă un strat nou, gol.","viewEraserNoLayer":"Poți să stergi doar din straturi Imagine; selecteză alt strat.","viewFillNoLayer":"Fill funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewGradientNoLayer":"Gradient funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewHandDesc":"Click și Trage pentru a schimba perspectiva.","viewHealNoLayer":"Heal funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewLiquifyNoLayer":"Liquify funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewShapeNoLayer":"Selectează un strat îmagine sau adaugă un strat nou, gol.","viewPenNoLayer":"Pen funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewToningNoLayer":"Toning funcționează doar în straturi Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewTemperNoLayer":"Temper funcționează doar în straturi Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewReplaceNoLayer":"Selectează un strat Imagine din listă, sau adaugă un nou strat, gol.","viewReplaceMatchLight":"Potrivește luminozitatea","viewPickerShades":"Nuanțe","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analog","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Schiță","viewPenParallel":"Paralel","viewPenTrail":"Traseu","viewPenShaded":"Umbrit","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Cerneală","viewCropPreset":"Presetat","viewCropNone":"Niciunul","viewCropFixed":"Proporții fixe","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCropOutput":"Dimensiune rezultat:","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperLet":"Letter","historyHalftone":"Semiton","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Strălucire interioară","historyOuterGlow":"Strălucire exterioară","titleHighlightsShadows":"Lumini și umbre","copy":"Copy","hue":"Hue","lightness":"Luminozitate","duplicated":"Replicat","deleted":"Șters","noMerger":"Fără fuziune","layersMerged":"Straturi unite","imageFlattend":"Imagine aplatizată","noRasterization":"Nu este Text/ Element","layerRasterized":"Strat rasterizat","selectionEmpty":"Nimic selectat","noLayerSelected":"Niciun strat selectat","notAImageLayer":"Nu este un strat Imagine","historyHighlightsShadows":"Lumini și umbre","photoEditorHome":"Pixlr Home","xForExpress":"Pixlr X pentru Express","eForEditor":"Pixlr E pentru Editor","pricingPlan":"Preț","hiUser":"Salut","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"Login în Editorul photo","mySubscription":"Abonamentul meu","eTitle":"Editor Foto: Pixlr E - Foto Editare! Gratuit!","eMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr E este un Editor Foto din noua generație! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizare gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți să-ți dorești mai mult?","eMetaSiteName":"Foto Editor : Pixlr.com - Editor imagine online și gratuit","strokeOutlineOnly":"Doar Subliniază","titlePreferences":"Preferințe","titleEditText":"Editează text","titleSelectSave":"Salvează selecția","titleSelectRestore":"Restaurează selecția","titleDetails":"Detalii","titleZoomBlur":"Zoom Blur","titleSelectConvert":"Transformă în mască","titleLayerAddMask":"Adaugă mască","titleLayerApplyMask":"Aplică mască","titleLayerDeleteMask":"Înlătură mască","titleLayerResetMask":"Resetează mască","titleLayerInvertMask":"Inversează mască","titleLayerMoreMask":" Mai multă mască","titleLayerExtractMask":"Extrage mască drept strat","titleLayerConvertMask":"Converge masca în selecție","clear":"Curăță","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Aplicare mască","selectionSaved":"Selecție salvată","viewArrangeSelection":"Selecție activă, trage pentru a muta/ tăia zona selectată.","viewCutoutGradient":"Mască gradient","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi imaginea","viewOBarAskLayertype":"Întrebă ce tip de strat să adaugi","historySelectionRestore":"Restaurează selecția","historySelectionCut":"Taie cu selecție","historySelectionCopy":"Copiază cu selecție","historyZoom":"Zoom Blur","historyConvertMaskToSelection":"Convertește la selecție","historyConvertSelectionToMask":"Convertește la mască","historyApplyMask":"Aplică mască","border":"Margine","continue":"Continuu","titleBrowseElements":"Caută Elemente","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevație","depth":"Adâncime","dialogBevelHighColor":"Întărește culoarea","dialogBevelShadowColor":"Umbrește culoarea","dialogBevelHighOpacity":"Subliniază transparența","dialogBevelShadowOpacity":"Umbrește transparența","historyBevel":"Istoric Bevel","viewOBarScollZoom":"Folosește scroll pentru zoom","stockByPixlr":"Imagini stock de la Pixlr","titleSobel":"Găsește margini","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"Dimensiune Nouă","vertical":"Vertical","sizeWeb":"Dimensiune Web","historySobel":"Găsește margini","historyScanlines":"Istoric Scanlines","error":"Eroare","genericError":"Ceva nu a funcționat cum trebuie, te rugăm să încerci din nou mai târziu.","offline":"Offline","genericOffline":"Nu ești online! Verifică-ți conexiunea de internet și încercă încă o data.","rememberMe":"Ține-mă minte!","forgotPass":"Ai uitat parola?","notMember":"Nu ești membru?","signUpNow":"Înscrie-te acum!","signUp":"Semnează-te","alreadyMember":"Ești deja membru?","loginHere":"Loghează-te aici!","code":"Codul","verifyAcc":"Verifică-ți contul","verify":"Verifică","resend":"Retrimitem codul?","didNotReceiveCode":"Nu am primit vreun cod!","backReg":"Înapoi la întregistrare","forgottenPass":"Ți-ai uitat parola?","resetPassDesc":"Te rugăm să-ți introduci adresa de email pentru a reseta parola.","reqCode":"Cere codul","resetPass":"Resetare cod","newPass":"Parola nouă","updatePass":"Actualizează parola","terms":"Termeni de utilizare și Notă date personale","regNewsletter":"Doresc să primesc actualizări, freebies, promoții și alte emailuri de la Pixlr.","regRecommendations":"Doresc să primesc sugestii și recomandări în legătură cu interesul meu pentru Pixlr.","agree":"Sunt de acord","sentCodeDesc":"Țî-am trimis un email la [EMAIL] cu codul de verificare. Te rugăm să introduci codul mai jos.","loginFb":"Semnează cu Facebook","loginGoogle":"Semnează cu Google","oldPass":"Parola veche","newEmail":"Email nou","above16":"Am peste 16 ani.","readAgreements":"Am citit și sunt de acord cu Termenii de utilizare și Nota despre datele mele personale. ","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Te rugăm să introduci o adresă de mail validă.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Te rugăm să alegi un nume de țară valid.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Te rugăm să alegi un newsletter valid.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 caractere.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Parolă invalidă. Te rugăm mai încearcă o dată.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Acest email nu există.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Acest email există deja.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Codul de verificare a fost re-trimis la {email}! Te rugăm verifică-ți emailul.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Codul de verificare a fost trimis la {email}! Te rugăm verifică-ți emailul.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Te rugăm să introduci un cod valid.","pixlrLogin_WrongCode":"Opaa, cod greșit Te rugăm mai încearcă o dată!","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"~Parola ta a fost actualizată cu succes! Te rugăm să te loghezi din nou!","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Emailul există deja. Te rugă să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Contul tău a fost verificat cu succes!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Emailul a fost actualizat cu succes!","pixlrLogin_CodeExpired":"Codul a expirat.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nu am reușit să-ți re-trimitem codul.","pixlrLogin_ServerError":"Eroare a serverului. Te rugăm să încerci din nou!","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"A fost cerută resetarea parolei. Ți-am trimis un email cu codul de verificare la {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifră precum și 1 caracter special.","pixlrLogin_MaxPassword":"O lungime maximă de 50 de caractere.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Prea multe cereri. Încearcă din nou după 30 de secunde!","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Prea multe încercări eșuate. Te rugăm să încerci din nou după{ } minute.","profile":"Profil","subscription":"Abonament","username":"Username","language":"Limbă","password":"Parolă","changePassword":"Schimbă Parola","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Primește Newsletter de la Pixlr","myAccount":"Contul meu","myDownloads":"Descărcarile mele","creatorDashboard":"Dashboard Creativ","menu":"Menu","changeEmail":"Schimbă adresa de email","agreementBar":"Prin faptul că utilizezi site-ul nostru confirmi că ai citit și înțeles ","viewMore":"Vezi mai mult","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"Acord Licență","termsOfUse":"Termeni de utilizare","privacyPolicy":"Politica de confidențialitate","cookiePolicy":"Politica de folosire a cookies.","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"None","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Flip","overlap":"Overlap","rotate":"Rotate","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","historyPolarCoordinates":"Polar Coordinates","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}