To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Slå samman allt","layerMergeVisible":"Slå samman synliga","layerMergeDown":"Slå samman nedåt (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Ljusstyrka","blendModeColor":"Färg","blendModeSaturation":"Mättnad","blendModeHue":"Nyans","blendModeExclusion":"Uteslutning","blendModeDifference":"Skillnad","blendModeSoftLight":"Mjukt ljus","blendModeHardLight":"Hårt ljus","blendModeColorBurn":"Färg-bränna","blendModeColorDodge":"Färg-undvika","blendModeLighten":"Ljusa","blendModeDarken":"Mörka","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Skärm","blendModeMultiply":"Multiplicera","blendModeNone":"Inget","viewOBarZoomOut":"Zooma ut","viewOBarZoomIn":"Zooma in","viewMenuPropertiesInfo":"Ändra arbetsyta eller bildstorlek, rotera, skala och ändra bakgrundsfärg.","viewMenuProperties":"Egenskaper","viewKeyboardP":"Egenskaper","viewDrawPenTool":"Pennverktyg","viewDrawEraserTool":"Suddverktyg","viewCropPaperLet":"Pappersbrev","viewCropPaperA6":"Papper A6","viewCropPaperA5":"Papper A5","viewCropPaperA4":"Papper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web vanlig 1366x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube-miniatyrbild","viewCropYTChannelArt":"Youtube-kanalkonst","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropTwitAd":"Twitter-annons","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitImage":"Twitter-bild","viewCropTwitHeader":"Twitter-rubrik","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropInstaStory":"Instagram-story","viewCropInstaPost":"Instagram-inlägg","viewCropInstaProfile":"Instragram-profil","viewCropFBAd":"Facebook-annons","viewCropFBPost":"Facebook-inlägg","viewCropFBCover":"Facebook-omslag","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Fyrkant)","viewCropFixed":"Fast förhållande:","viewCropNone":"Inget","viewPropertiesTitle":"Egenskaper","viewAddTextShadowVertOffset":"Vertikal pos","viewAddTextShadowHorizOffset":"Horisontell pos","clarity":"Klarhet","dialogSaveName":"Filnamn","dialogAddLayerHL":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","dialogAddLayerTitle":"Lägg till lager","empty":"Tom","viewOBarDel":"Radera lager (DEL)","viewOBarDup":"Duplicera lager","viewOBarLightUI":"Ljust ui-läge","viewOBarSnap":"Snäpp till guider","viewOBarShowGu":"Visa guider","viewOBarSet":"Inställningar","viewOBarMD":"Flytta ner","viewOBarMU":"Flytta upp","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Faktiska pixlar (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyll skärm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Passa till skärm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigera","viewMenuAddImgInfo":"Ladda upp eller sök efter bilder att lägga till i ditt projekt.","viewMenuAddImg":"Lägg till bild","viewMenuAddElmInfo":"Lägg till förhandsgjorda overlays, gränser, former och klistermärken till ditt projekt.","viewMenuAddElm":"Lägg till element","viewMenuTextInfo":"Lägg till ett nytt textlager eller använd en av våra textmallar.","viewMenuText":"Text","viewMenuDrawingInfo":"Rita och klottra med olika former som kvadrater, cirklar och linjer samt penslar och färger.","viewMenuDrawing":"Rita","viewMenuRetouchInfo":"Ta bort fläckar, oönskade föremål, fläckar, utför bleka och mörkare eller klona föremål.","viewMenuRetouch":"Retuschera","viewMenuLiquifyInfo":"Expandera, krymp och flytta områden i bilden. Använd flytande för att göra subtila justeringar av porträtt och andra bilder.","viewMenuLiquify":"Gör flytande","viewMenuEffectInfo":"Använd förhandsgjorda effekter för att ändra utseendet och känslan i en bild.","viewMenuEffect":"Effekter","viewMenuFilterInfo":"Oskärpa, skärpa, släta ut, Kornighet, vinjett och andra filter för bildlager.","viewMenuFilter":"Filter","viewMenuAdjustInfo":"Ändra lyster, färger, ljushet och annat i bitmapplager.","viewMenuAdjust":"Justera","viewMenuCutoutInfo":"Ta bort bakgrund, klipp ut föremål eller beskär / klipp enskilda lager.","viewMenuCutout":"Skära ut","viewMenuCropInfo":"Trimma, klipp, rotera och rät ut duken med en fri eller fast aspekt.","viewMenuCrop":"Beskära","viewMenuArrangeInfo":"Flytta, transformera och ändra lagerinställningar.","viewMenuArrange":"Ordna","viewTopBarRedo":"Gör om","viewTopBarUndo":"Ångra","viewTopBarFB":"Feedback","viewRetouchLight":"Ljus","viewRetouchMid":"Mid","viewRetouchDark":"Mörk","viewRetouchRange":"Räckvidd","viewRetouchDarken":"Mörka","viewRetouchLighten":"Ljusa","viewRetouchSharpen":"Skärpa","viewRetouchBlur":"Oskärpa","viewRetouchAlign":"Justerat","viewRetouchMode":"Läge","viewRetouchHQ":"Hög kvalitet","viewRetouchInfill":"Ifyllning","viewRetouchPatch":"Lappa","viewRetouchMethod":"Metod","viewRetouchToning":"Skugga / Efterbelys","viewRetouchDetail":"Skärpa / oskärpa","viewRetouchClone":"Klona","viewRetouchHeal":"Reparera","viewRetouchLocked":"Retuschera fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewRetouchTitle":"Retuschera","viewLoadTitle":"Laddar","viewLiquifyErase":"Återställ","viewLiquifySwirlCCW":"Virvla åt vänster","viewLiquifySwirlCW":"Virvla åt höger","viewLiquifyShrink":"Krympa","viewLiquifyGrow":"Förstora","viewLiquifyMove":"Flytta","viewLiquifyLocked":"Du kan bara göra bildlager flytande, välj ett annat lager!","viewLiquifyTitle":"Kondensera","viewKeyboardMoveShift":"Håll Shift intryckt för att gå 10px","viewKeyboardMoveRight":"Höger","viewKeyboardMoveLeft":"Vänster","viewKeyboardMoveDown":"Ner","viewKeyboardMoveUp":"Upp","viewKeyboardMoveLayer":"Flytta lager (position)","viewKeyboardCtrlY":"Gör om","viewKeyboardCtrlZ":"Ångra","viewKeyboardI":"Lägg till bild","viewKeyboardO":"Lägg till element","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Rita","viewKeyboardR":"Retuschera","viewKeyboardE":"Effekt","viewKeyboardF":"Filter","viewKeyboardA":"Justera","viewKeyboardK":"Skära ut","viewKeyboardC":"Beskära","viewKeyboardV":"Ordna","viewKeyboardSpacebar":"Panorera / flytta","viewKeyboardCtrl3":"Zooma 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zooma fullt","viewKeyboardCtrl1":"Zooma 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zooma passande","viewKeyboardCtrlM":"Zooma ut","viewKeyboardCtrlP":"Zooma in","viewKeyboardDEL":"Radera lager","viewKeyboardESC":"Stäng verktyg","viewKeyboardCtrlQ":"Stäng","viewKeyboardCtrlS":"Spara","viewKeyboardTitle":"Tangentbordsgenvägar","viewFilterLocked":"Endast bildlager kan ha filter, välj ett annat lager!","viewFilterScene":"Scener","viewFilterDetails":"Detaljer","viewFilterTitle":"Filter","viewEffectLocked":"Endast bildlager kan ha effekter, välj ett annat lager!","viewEffectTitle":"Effekt","viewDrawLocked":"Du kan bara rita på bildlager!","viewDrawDelete":"Radera (del)","viewDrawOutline":"Kontur","viewDrawFill":"Fyll","viewDrawLineColor":"Linjefärg","viewDrawLine":"Linjeform","viewDrawHeart":"Hjärtform","viewDrawStar":"Stjärnform","viewDrawTriangle":"Triangelform","viewDrawCircle":"Cirkelform","viewDrawSquare":"Fyrkantig form","viewDrawShape":"Form","viewDrawShapeTool":"Formverktyg","viewDrawBrushTool":"Penselverktyg","viewCutoutReset":"Återställ utskärning","viewCutoutInvert":"Invertera utskärning","viewCutoutExtract":"Extrahera som lager","viewCutoutHint":"Hinta randerat","viewCutoutLine":"Linjeform","viewCutoutHeart":"Hjärtform","viewCutoutStar":"Stjärnform","viewCutoutTriangle":"Triangelform","viewCutoutCircle":"Cirkelform","viewCutoutSquare":"Fyrkantig form","viewCutoutShapeH":"Form","viewCutoutContigious":"Angränsande","viewCutoutMedium":"Medium","viewCutoutLight":"Lätt","viewCutoutNone":"Inget","viewCutoutRemove":"Ta bort","viewCutoutKeep":"Behåll","viewCutoutMode":"Läge","viewCutoutLasso":"Lasso-utklipp","viewCutoutDraw":"Rita utklipp","viewCutoutMagic":"Magisk utklipp","viewCutoutShape":"Formutklipp","viewCutoutTip":"Välj en bild eller textlager för att skapa en utskärning på.","viewCutoutTitle":"Skära ut","viewCropReset":"Återställ beskärning","viewCropTip":"Storleksaspekten ändrar storleken på bilden när skärppanelen har stängts.","viewCropOutput":"Utmatningsstorlek:","viewCropPreset":"Förinställning","viewCropRatio":"Förhållande","viewCropAspect":"Välj aspekt","viewCropFlipV":"Vänd vertikalt","viewCropFlipH":"Vänd horisontell","viewCropRR":"Rotera höger","viewCropRL":"Rotera vänster","viewCropRotate":"Rotera & vänd","viewCropTitle":"Beskär","viewBottomBarSaveTT":"Spara (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Stäng (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Gör om ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Ångra ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Gör om","viewBottomBarUndo":"Ångra","viewArrangeLocked":"Välj ett lager i höger lagerfält eller lägg till en ny text, bild eller element!","viewArrangeTip":"Lås upp lagret för att kunna göra transformationer.","viewArrangeUnlock":"Lås upp","viewArrangeDelete":"Radera (del)","viewArrangeDuplicate":"Duplicera","viewArrangeFlipV":"Vänd vertikalt","viewArrangeFlipH":"Vänd horisontell","viewArrangeRR":"Rotera höger","viewArrangeRL":"Rotera vänster","viewArrangeRotate":"Rotera & vänd","viewArrangeLockAspect":"Lås aspekt","viewArrangeTitle":"Ordna","viewAdjustLocked":"Endast bildlager kan justeras, välj ett annat lager!","viewAdjustTip":"Dubbelklicka för att lägga till eller ta bort en kontrollpunkt.","viewAdjustChannel":"Kanal","viewAdjustCurves":"Kurvor","viewAdjustShadows":"Skuggor","viewAdjustHightlight":"Högdrag","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustLight":"Ljus","viewAdjustBNW":"Svart & vit","viewAdjustAuto":"Autofixa","viewAdjustTitle":"Justera","viewAddTextDelete":"Radera text","viewAddTextShadow":"Skugga","viewAddTextOutline":"Kontur","viewAddTextBackgroundWord":"Ord","viewAddTextBackgroundLine":"Linje","viewAddTextBackgroundFull":"Fylld","viewAddTextCaseUpper":"Versal","viewAddTextAlignRight":"Högerjustera","viewAddTextAlignCenter":"Mittjustera","viewAddTextAlignLeft":"Vänsterjustera","viewAddTextAlignNCase":"Justera","viewAddTextAdd":"Lägg till ny text","viewAddLayerSelectType":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","viewAddLayerTitle":"Lägg till lager","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Bläddra","viewAddImageTitle":"Lägg till bild","viewAddElementDelete":"Radera element","viewAddElementSticker":"Klistermärke","viewAddElementShape":"Form","viewAddElementBorder":"Ramar","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Vänd vertikalt","viewAddElementFlipH":"Vänd horisontell","viewAddElementRR":"Rotera höger","viewAddElementRL":"Rotera vänster","addCategory":"Lägg till %s","addElement":"Lägg till element","layerSettings":"Lagerinställningar","hasCutout":"Har utskärning","documentActions":"Dokumenthandlingar","historyDuplicate":"Duplicera","historyUnpin":"Avfäst","historyPin":"Fäst","historyDelete":"Radera","historyClearConfirm":"Vill du verkligen rensa historiken?","sizeFacebookProfile":"Facebook-profil","sizeFacebookCover":"Facebook-omslag","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web liten","last10Projects":"De senaste 10 projekten","pinnedTip":"TIPS! Om du vill behålla ett dokument klickar du på hjärtaikonen för att fästa det.","pinnedProjects":"Fästade projekt","clearHistory":"Rensa historik","noHistory":"Det finns inga bilder i din historiik. Tryck på \"Öppna bild\" eller \"Ladda Url\" för att börja redigera.","welcomeHeadline":"Välkommen till Pixlr X Online Photo Editor.","examplePhoto":"Prova att redigera ett foto nu","backToEditor":"Tillbaka till redigering","stockSearch":"Sök bildbank","addCurrent":"Lägg till nuvarande","createNew":"Skapa ny","history":"Historik","openExamples":"Du kan också börja redigera med någon av våra bilder nedan.","openDragClip":"Du kan också dra och släppa filer eller klistra in för att öppna.","loadURL":"Ladda url","openImage":"Öppna bild","sinceNow":"Just nu","sinceMinutes":"%d minuter sedan","sinceMinute":"En minut sedan","sinceHours":"%d timmar sedan","sinceHour":"En timme sedan","sinceDays":"%d dagar sedan","sinceDay":"En dag sedan","shadows":"Skuggor","highlight":"Högdrag","white":"Vita","black":"Svärta","contrast":"Kontrast","exposure":"Exponering","brightness":"Ljusstyrka","hue":"Nyans","tint":"Tona","temperature":"Temperatur","saturation":"Mättnad","vibrance":"Lyster","mosaic":"Mosaik","glamour":"Glamour","posterize":"Posterisera","bloom":"Blomstra","pixelate":"Pixelera","fringe":"Färgsplitter","vignette":"Vinjett","grain":"Korn","dehaze":"Ta bort dis","smooth":"Släta ut","sharpen":"Skärpa","layerCreated":"Lager skapat","noCutout":"Ingen utskärning","letterSpacing":"Teckenavstånd","lineSpacing":"Radavstånd","lineSize":"Linjestorlek","straighten":"Räta ut","invert":"Invertera","dialogSaveCalculate":"..beräknar","dialogSaveImageHeight":"Bildhöjd","dialogSaveImageWidth":"Bildbredd","dialogSaveHigh":"Hög","dialogSaveMed":"Med","dialogSaveLow":"Låg","dialogSaveTitle":"Spara bild","dialogResizeCropWarning":"När du ändrar storleken återställs eventuella beskärningar, en del lager kan hamna utanför om nya storleken är mindre.","dialogResizeAnchor":"Förankringspunkt","dialogResizeRelative":"Relativa ändringar","dialogResizeApplyAll":"Vid tillämpning av storlek ändras alla lager.","dialogResizeContrain":"Begränsa proportioner","dialogResizeCanvasTitle":"Ändra arbetsytans storlek","dialogResizeImageTitle":"Ändra bildens storlek","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Rotera automatiskt baserat på exif","dialogPreResizeInfo2":", ändra upplösningen innan du börjar redigera för att spara minne och minimera lagg.","dialogPreResizeInfo1":"Bilden du valt är mycket stor","dialogPreResizeTitle":"Ändra bildstorlek","dialogOpenURLHeadline":"Bild-URL","dialogOpenURLTitle":"Öppna bild-URL","dialogLoadError":"Något gick fel när du laddar bilden .. försök igen senare ...","dialogLoadLoadingFrom":"Laddar %s från %s ...","dialogLoadPrepare":"Förbereder ...","dialogLoadTitle":"Laddar","dialogChoiceHeadline":"Vill du lägga till bilden som ett lager i det aktuella dokumentet eller skapa en ny?","dialogChoiceTitle":"Öppna bild","maximize":"Maximera","minimize":"Minimera","fill":"Fylla","fit":"Passa","canvas":"Arbetsyta","tolerance":"Tolerans","reset":"Återställ","density":"Densitet","strength":"Styrka","download":"Ladda ner","advanced":"Avancerat","left":"Vänster","top":"Övre","hidden":"Gömd","visible":"Synlig","layers":"Lager","layer":"Lager","shape":"Form","color":"Färg","erase":"Radera","back":"Tillbaka","blur":"Oskärpa","paint":"Måla","brush":"Borste","aspect":"Aspekt","tool":"Verktyg","angle":"Vinkel","drawing":"Ritning","draw":"Rita","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalitet","spikes":"Spikar","source":"Källa","step":"Steg","opacity":"Opacitet","image":"Bild","transparency":"Genomskinlighet","softness":"Mjukhet","size":"Storlek","loading":"Laddar","load":"Ladda","open":"Öppna","save":"Spara","loadMore":"Ladda mer","search":"Sök","template":"Mall","create":"Skapa","background":"Bakgrund","max":"Max","blendMode":"Blandningsläge","original":"Original","cancel":"Avbryt","ok":"OK","amount":"Mängd","apply":"Tillämpa","height":"Höjd","width":"Bredd","untitled":"Untitled","name":"Namn","close":"Stäng","preferences":"Inställningar","dialogSaveFileType":"Filtyp","dialogPremiumTitle":"Se annons för att låsa upp premiumfunktionen","dialogPremiumMessage":"Efter annonsen kan du använda det här premiuminnehållet / funktionen. För att hoppa över dessa annonser i framtiden, uppgradera ditt konto till Premium idag!","dialogPremiumGoAdvanced":"Köp Premium","dialogAiCutoutTitle":"AI-utskärning","spacing":"Mellanrum","dropFile":"Släpp för att öppna filen","locked":"Låst","viewPropertiesResizeImage":"Bildstorlek","viewPropertiesResizeCanvas":"Arbetsytans storlek","viewLiquifyHQPreview":"Visa med hög kvalitet","viewMenuToggleHome":"Växla hem","historyAddelement":"Lägg till element","historyDuplicateelement":"Duplicera element","historyDeleteelement":"Radera element","historyOpenbitmap":"Öppna bild","historyAddbitmap":"Lägg till bild","historyPastebitmap":"Klistra in bild","historyExtractbitmap":"Extrahera bilden","historyDuplicatebitmap":"Duplicera bilden","historyAddemptybitmap":"Lägg till lager","historyNewemptybitmap":"Ny bild","historyDeletebitmap":"Ta bort bild","historyAddtext":"Lägg till text","historyPastetext":"Klistra in text","historyDuplicatetext":"Duplicera text","historyDeletetext":"Radera text","historyClear":"Rensa","historyCut":"Skära","historyLayerOpacity":"Lagertransparens","historyLayerBlendMode":"Lagerblandningsläge","historyLayerVisible":"Lagersynlighet","historyLayerName":"Lagernamn","historyTextSize":"Storlek","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Färg","historyTextAlign":"Justera","historyTextUppercase":"Versal","historyTextBold":"Fet","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextLetterspacing":"Teckenavstånd","historyTextLinespacing":"Radavstånd","historyTextShadow":"Skugga","historyTextOutline":"Kontur","historyTextBackground":"Bakgrund","historyText":"Text","historyBitmap":"Bild","historyEffect":"Effekt","historyAdjust":"Justera","historyFilter":"Filter","historyArrange":"Ordna","historyDistort":"Förvränga","historyTransform":"Omvandla","historyShape":"Form","historyGradient":"Övertoning","historyLayerLocked":"Lager lås/upp","historyRasterizeText":"Rasteriserad text","historyRasterizeElement":"Rasteriserat element","historyFill":"Fyll","historyHealPatch":"Laga lapp","historyHealInfill":"Laga ifyllning","historyLiquify":"Gör flytande","historyTextSettings":"Textinställningar","historyTextChange":"Textändring","historyWand":"Trollstav","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Markering","historyDraw":"Rita","historyReplace":"Ersätt färg","historyClone":"Klona","historyCrop":"Beskär","historyDetail":"Detalj","historyToning":"Toning","historyTemper":"Svamp","historyPen":"Penna","historyEraser":"Suddgummi","historyStraighten":"Räta ut","historyBackground":"Bakgrund","historyImageResize":"Ändra storlek på bild","historyCanvasResize":"Ändra storlek på kanvas","historyMask":"Skär ut / maskera","historyMaskInvert":"Skär ut / maksera inverterat","historyMerge":"Slå samman lager","historyOrder":"Lagerordning","historyFlip":"Vänd","historyRotate":"Rotera","historyDeselect":"Markera bort","historySelectionMove":"Flytta markerat","historySelectionAll":"Välj alla","historySelectionPixels":"Välj pixlar","historySelectionInvert":"Invertera markerat","historyStroke":"Ramlinje","historyAuto":"Autojustering","historyBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","historyBrightness":"Ljusstyrka","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Temperatur & Toning","historyTemperature":"Temperatur","historyTint":"Toning","historyHueSaturation":"Nyans & mättnad","historyHue":"Nyans","historySaturation":"Mättnad","historyVibrance":"Lyster","historyBalance":"Färgbalans","historyLookup":"Färguppslag","historyHighlightShadows":"Högdrag & Skuggor","historyHighlight":"Högdrag","historyShadows":"Skuggor","historyExposure":"Exponering","historyCurves":"Kurvor","historyLevels":"Nivåer","historyBlack":"Svärta","historyWhite":"Vita","historyThreshold":"Tröskelvärde","historyPosterize":"Färgreduktion","historyDesaturate":"Tunna ut","historyInvert":"Invertera","historySharpen":"Skärpa","historyClarity":"Klarhet","historyBlur":"Oskärpa","historyGaussian":"Gaussisk oskärpa","historySmooth":"Släta ut","historyDenoise":"Ta bort brus","historyGrain":"Kornighet","historyVignette":"Vinjett","historyBloom":"Blomma","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Ta bort dis","historyFringe":"Färgsplitter","historyPixelate":"Pixelera","historyMosaic":"Mosaik","historyDropShadow":"Skugga","historyGlow":"Glöd","historyOpen":"Öppna","historyDropbitmap":"Släng bild","logInNow":"Logga in nu","neverAskMeAgain":"Fråga mig inte om det här igen","elementPremiumDesc":"detta är ett premiumelement!","viewAddTextBold":"Fet","viewAddTextItalic":"Kursiv","viewMenuKB":"Kortkommando","photoEditorHome":"Pixlr editor hem","xForExpress":"Pixlr X for Express","eForEditor":"Pixlr E for Editor","pricingPlan":"Prislista","hiUser":"Hej","logout":"Logga ut","login":"Logg in","loginEditor":"Logga in till foto redigeraren","mySubscription":"Min prenumeration","xTitle":"Fotoredigerare: Pixlr X - gratis fotoredigering online","xMetaDesc":"Letar du efter avancerade fotoredigeringsfunktioner i din webbläsare så är Pixlr X nästa generations fotoredigerare! Ingen installation och registrering krävs. Använd gratis på datorer, surfplattor och telefoner.","xMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","deleted":"Raderad","titleEditText":"Redigera text","titleDeleteLayer":"Radera lager","titleDuplicateLayer":"Duplicera lager","titleImageLayer":"Lägg till bild som lager","titleRasterizeLayer":"Rasterisera text/element","viewAddTextPunchout":"Utskärning","viewOBarAskPrerezise":"Fråga om bilder ska skalas om","viewOBarAskLayertype":"Fråga vilken typ av lager som ska skapas","historyConvertMaskToSelection":"Konvertera till mask","historyConvertSelectionToMask":"Konvertera till markering","historyApplyMask":"Applicera mask","continue":"Fortsätt","premium":"Premium","unlocked":"Olåst","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås lagrets position","viewOBarShowHideLayer":"Visa / dölj lager","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}