Xóa nền


bằng Pixlr AI


Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!

Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.

Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết

Tải ảnh lên
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"bgTitle":"Xóa nền: Trình xóa nền ảnh miễn phí Pixlr.com","bgMetaDesc":"Tự động xóa nền bằng công cụ AI mạnh mẽ từ pixlr!","bgMetaSiteName":"Xóa nền ảnh: Pixlr.com","bgButton":"Xóa nền","bgByPixlrAI":"bằng Pixlr AI","removeBackgroundTagline":"Xóa nền bằng Pixlr AI","photoEditorHome":"Trang chủ chỉnh sửa","xForExpress":"Pixlr X cho Express","eForEditor":"Pixlr E cho Editor","pricingPlan":"Giá","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","hiUser":"Chào bạn","logout":"Đăng xuất","login":"Đăng nhập","loginEditor":"đăng nhập vào trình chỉnh sửa ảnh","mySubscription":"Gói đăng ký của tôi","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogPreResizeInfo1":"Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn","dialogPreResizeInfo2":",để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","sizeWeb":"Trang web","sizeFullHD":"Full hd","sizeUltraHD":"Siêu hd","openImage":"Tải ảnh lên","openDragClip":"Bạn cũng có thể kéo và thả tệp hoặc dán từ bảng ghi nhớ tạm để mở","dropFile":"Thả để mở ảnh ","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","newSize":"Kích thước mới","resultDone":"Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.","resultMobileDone":"Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính. ","fineTune":"Tinh chỉnh","download":"Tải về","draw":"Vẽ ","magic":"Cắt thông minh","shape":"Hình dạng","lasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","keep":"Giữ","remove":"Xóa","invert":"Chuyển ngược","reset":"Cài đặt lại","tool":"Công cụ","tools":"Các công cụ","mode":"Chế độ","size":"Kích thước","tolerance":"Sức chứa","contiguous":"Liền kề","brush":"Chải","softness":"Độ mềm","background":"Nền","cutoutHint":"Loại bỏ gợi ý","bgPixlr":"Pixlr xóa nền","removeBackgroundDescription1":"Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!","removeBackgroundDescription2":"Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.","removeBackgroundDescription3":"Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết "}